Marku Bouw verbouwt gemeentehuis


Marku Bouw en WSi techniek gecontracteerd

De verbouwing van het gemeentehuis van Oost Gelre in Lichtenvoorde is vandaag definitief gegund aan hoofdaannemer Marku Bouw en WSi techniek. Vanmiddag werd het contract ondertekend. Wethouder René Hoijtink ondertekende het contract namens het college van B&W.

Bij de aanbesteding voor de verbouwing van het gemeentehuis hebben, na een voorselectie uit 11 aanmeldingen, 5 partijen een inschrijving gedaan. Wethouder René Hoijtink: “De combinatie Marku Bouw met WSi techniek kwam als beste uit de bus.”

Werkzaamheden op korte termijn van start
Nu de gunning definitief is en het contract is ondertekend, starten de werkzaamheden nog deze week. Koen Knufing, directeur van Marku Bouw: “We beginnen direct deze week al met het inrichten van de bouwplaats om aansluitend de sloop- en saneringswerkzaamheden op te starten. Hier zijn we een aantal weken druk mee om ons vervolgens te storten op de bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden.”

Planning verbouwing
De verbouwing neemt ruim 6 maanden in beslag, en is volgens de planning eind van dit jaar afgerond.

Aanbesteding meubilair
Nu de aanbesteding rondom de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden is afgerond, start binnenkort de Europese aanbesteding voor het leveren van het meubilair. Het bestaande meubilair voldoet niet meer aan de ARBO-eisen en sluit niet aan bij huidige werkprocessen binnen de gemeentelijk organisatie.

Foto: Marcel Houwer
V.l.n.r.: Bas Woperies (WSI techniek), Wethouder René Hoijtink en Koen Knufing (directeur van Marku Bouw). Foto: Marcel Houwer