Nieuwjaarsreceptie Oost Gelre

OOST GELRE – De aankomende nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre wordt gehouden in Harreveld. Traditioneel op de eerste maandag van het nieuwe jaar: 5 januari 2015. Plaats van handeling is om 19.30 uur in Dorpshuis ‘t Kempken in Harreveld.

“De gemeente Oost Gelre heeft er een goede gewoonte van gemaakt om de nieuwjaarsreceptie in een van de kerkdorpen te houden. Dit jaar heeft de gemeente Vereniging Dorpsbelangen Harreveld gevraagd, om de receptie op maandagavond 5 januari te organiseren. Locatie Dorpshuis ’t Kempken in Harreveld.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is het gebruikelijk in te gaan op belangrijke zaken die op ons af komen. Het belangrijkste thema is ongetwijfeld de Wmo. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Daarvoor is de hulp van vrienden, familie of buurt en bekenden onontbeerlijk. Vrijwilligers zijn de spil in het hele verhaal.

Veel vrijwilligers in bloeiend verenigingsleven
In Harreveld zijn veel vrijwilligers werkzaam bij de diverse verenigingen. Veel van het verenigingsleven speelt zich af in het dorpshuis. Mensen voelen zich er thuis, het is één van de huiskamers van het dorp. De ‘Minisoos’ en ‘Kom met etten’ zijn twee voorbeelden van activiteiten die er voor zorgen dat (oudere) mensen kunnen blijven meedoen en betrokken blijven bij het dorp.

Klik voor meer informatie

De aansturing van de Wmo naar de diverse verenigingen en activiteiten zal voor een groot deel vanuit het dorpshuis gebeuren. Dat kan alleen door de inzet van veel vrijwilligers. En die vrijwilligers, en dan met name die ‘onbekende’ vrijwilligers willen we tijdens de receptie extra onder uw aandacht brengen.

Het afgelopen jaar is het dorpshuis grondig verbouwd, dus dat biedt u tevens de gelegenheid om te zien wat er tot stand gekomen is.

Tenslotte
Verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Wmo blijft de gemeente. Ze is de regisseur en biedt daarnaast ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Daarbij is het essentieel dat de gemeente en dorpsbelangenorganisaties samen op trekken.

Dat de dorpsbelangenorganisaties al meerdere jaren samen met de gemeente de Nieuwjaarsreceptie organiseren geeft aan dat het met die samenwerking wel goed zit.”