Ondertekening akte S.V. Grol 100 jaar.


GROENLO – Op woensdag 20 januari jl. is ten overstaan van notaris Edwin Roerdink in Groenlo de stichtingsakte ‘S.V. Grol 100 jaar’ ondertekend.

Daarmee heeft de door het hoofdbestuur van Grol reeds in een vroeg stadium in het leven geroepen jubileumcommissie een officiële status gekregen. De ondertekening van de akte door de acht bestuursleden van de jubileumcommissie vond voor deze gelegenheid niet plaats ten kantore van de notarislocatie Roerdink & Stevelink, maar in de bestuurskamer van de S.V. Grol op het sportpark Den Elshof aan de Oude Winterswijkseweg.

Zoals bekend bestaat het jubileumbestuur uit Theo Huijskes (voorzitter), Kim Baack (secretaris), Tom Hoffman (penningmeester), Ben Bomers, Tonnie Zieverink, Stan Raben, Erik Schuurmans en Patrick Pos (leden). Onder het bestuur zijn een drietal werkgroepen geformeerd met ieder een aantal disciplines. Daarnaast werkt de jubileumcommissie met een drietal externe adviseurs, te weten Henny Kok, Frans Stortelder en Edwin Roerdink.
Al deze personen hebben maar één bedoeling en dat is voor het jubileumjaar 2018 een feestprogramma neer te zetten, waarbij alle geledingen van de club worden betrokken.

“Het uitgangspunt is dat gedurende het gehele jaar datgene te gaan organiseren, waardoor iedereen binnen de club aan bod komt, anders gezegd meedeelt in het eenmalige eeuwfeest”, aldus de leden van het jubileumbestuur.