Oost Gelre kiest voor opvang van maximaal 200 vluchtelingen

OOST GELRE – Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor om maximaal 200 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar op te vangen in een noodopvang of in een satelliet-azc. Daarnaast gaat Oost Gelre voortvarend aan de slag met de huisvesting van de toegewezen vergunninghouders. “Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid en willen bijdragen aan de oplossing van een groot landelijk probleem,” aldus burgemeester Annette Bronsvoort. “maar we doen dat wel op een manier die past bij de sociale structuur en omvang van Oost Gelre”.

De gemeenteraad heeft vorig jaar al in een motie aangegeven dat Oost Gelre haar verantwoordelijkheid moet nemen in de opvang van vluchtelingen. “Er ligt op dit moment nog geen concrete vraag van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) aan onze gemeente voor de opvang van vluchtelingen. Maar die vraag kan natuurlijk wel komen. We hebben met het COA gesproken over kleinschalige opvang. Wij doen nu een aanbod dat past bij Oost Gelre, maar waar ook het COA mee uit de voeten kan. En wat ook heel belangrijk is, het is een aanbod dat ik met goede argumenten aan de raad maar ook aan de inwoners van Oost Gelre kan uitleggen. Als de raad hier mee instemt moeten we de volgende vraag beantwoorden, welke locaties zijn hiervoor geschikt of geschikt te maken. Deze vraag willen we ook aan onze inwoners voorleggen.”

Noodopvang of satelliet-azc

Kleinschalige opvang betekent noodopvang of een satelliet-azc. Bij noodopvang gaat het om de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het tentenkamp op Heumensoord in Nijmegen is een bekend voorbeeld. Maar dat is niet waar Oost Gelre voor kiest, aldus burgemeester Bronsvoort. “Wij denken bij noodopvang aan het gebruik van leegstaande panden of het plaatsen van tijdelijke woonunits.”
Een satelliet-azc is een kleinere opvanglocatie waarbij de voorzieningen beperkter zijn. De asielzoekers en begeleiding maken in dat geval voor wat betreft de voorzieningen gebruik van een nabijgelegen volwaardig AZC. In de omgeving van Oost Gelre zijn dat de azc’s in Barlo en Winterswijk.

Locaties opvang
Het college wil een goede afweging maken in het kiezen van een locatie voor noodopvang of satelliet-azc. Burgemeester Bronsvoort doet daarin ook een oproep aan inwoners en ondernemers. “Er zijn verschillende locaties denkbaar. Deze kunnen variëren van een leegstaand bedrijfs- of kantoorpand tot een braak liggend terrein voor woningbouw.
Het COA hanteert criteria. Daarnaast hebben we zelf een aantal criteria opgesteld waaraan we de locaties kunnen beoordelen.
Het moet natuurlijk ruimte bieden aan opvang van maximaal 200 vluchtelingen en beschikbaar zijn voor de komende 5 jaar. Ook belangrijk is dat er voorzieningen op loopafstand zijn, zoals winkels, onderwijs en openbaar vervoer. En het moet geen geplande ontwikkeling in de weg staan. Ik hoop dat inwoners en ondernemers hierin met ons mee willen denken.”

Vergunninghouders
Elke gemeente, dus ook Oost Gelre, neemt vergunninghouders op, ook wel statushouders genoemd. Vergunninghouders hebben de asielprocedure doorlopen. Ze hebben recht op woonruimte en mogen bijvoorbeeld ook werken. Elk jaar krijgt Oost Gelre een aantal vergunninghouders toegewezen. Tot voor kort werden voor de huisvesting de huurwoningen van woningcorporaties gebruikt, aldus burgemeester Bronsvoort. “Maar daarmee redden we het nu niet meer. Dit jaar moeten we naar verwachting 88 vergunninghouders huisvesten. Het huisvesten van vergunninghouders creëert weer ruimte in de azc’s en is dus een belangrijk onderdeel van de oplossing van het probleem. Het zorgt voor doorstroming. Daarom kijken we voor deze opgave ook naar eigen vastgoed van de gemeente en naar aanbiedingen van particuliere pandeigenaren.”

Klik voor meer informatie

Draagvlak
Burgemeester Bronsvoort hoopt op begrip voor de richting die nu wordt voorgesteld. “Ik hecht ook grote waarde aan draagvlak. Ik heb dat mogen ervaren toen we in Zieuwent de crisisnoodopvang voor vluchtelingen hadden. Ik hoop en verwacht dat we ook nu goed in gesprek komen over deze vorm van opvang. We hebben ook het idee om daarvoor een klankbordgroep van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in te stellen. En natuurlijk zullen we in gesprek gaan met buurten van locaties die in aanmerking komen. Daarnaast hebben we een ambtenaar vrijgemaakt om op elk moment met individuele inwoners, buurten of organisaties in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en zorgen aan te horen.”

Raadsbesluit
Op dinsdag 16 februari buigt de raadcommissie zich over het voorstel van het college. Dat gebeurt in een openbare zitting in het Stadhuis in Groenlo. In de commissie kunnen inwoners ook inspreken en kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Vervolgens neemt de raad op dinsdag 1 maart een besluit. Burgemeester Bronsvoort hierover: “Op het moment dat er een besluit ligt kunnen we aan de slag met de verdere stappen. Ik vind het belangrijk om dit samen met de inwoners te doen. Om samen invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid voor de vluchtelingenopvang.”

Informatie
Op www.oostgelre.nl vindt u meer informatie, onder andere een overzicht van de criteria voor de locatiekeuze, veel gestelde vragen. Ook staat door het aanspreekpunt vermeld waar inwoners met vragen en opmerkingen terecht kunnen.