Openbare informatieavond over mestvergister

— 30 januari openbare informatieavond over de grootste mestvergister van Nederland —

GROENLO – Er zijn vergevorderde plannen om aan de rand van Groenlo te starten met de bouw van de grootste mestvergister van Nederland. Terwijl er landelijk steeds meer kritiek komt op mestvergisting, vanwege o.a. overlast en gevaren die bestaande kleinere mestvergistingsinstallaties veroorzaken. De geplande mestvergister in Groenlo wordt megagroot en gebaseerd op een combinatie van niet eerder uitgeprobeerde grootschalige technieken.

Een aantal Grollenaren en omwonenden van De Laarberg vindt dit een zeer ongewenste en zorgelijke ontwikkeling en zijn er van overtuigd dat een dergelijke grootschalige experimentele chemische mestfabriek de leefbaarheid in en rondom Groenlo enorm zal aantasten. Mede daarom hebben wij besloten de stichting “Megamestvergister Groenlo Nee” op te richten.

Deze stichting is mede opgericht door de Grollenaren Henk Adema, Peter Bettenhaussen, Anne-Marie Kuipers en Nico Tijdink, dit i.s.m. de Stichting Mooi Groenlo en de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland. De komende weken worden initiatieven en acties opgestart om de plannen m.b.t. de Groenlose megamestvergister van tafel te krijgen.

In eerste instantie zal “Megamestvergister Groenlo Nee” gegevens verstrekken om de burgers en bestuurders van Groenlo te informeren. Tot op heden is de burger n.l. niet of nauwelijks door de gemeente Oost Gelre en RMS geïnformeerd, worden zaken door RMS veel te rooskleurig voorgesteld en lijkt het er zelfs op dat informatie doelbewust is achtergehouden.

Er is nu door de Stichting “Megamestvergister Groenlo Nee” een begin gemaakt met het verstrekken van die informatie door de oprichting van de Facebookpagina “megavergister” welke inmiddels bijna 300 volgers heeft. Ook wordt er op vrijdagavond 30 januari in de Oude Calixtus kerk een openbare infoavond voor Grollenaren en geïnteresseerden georganiseerd door de nieuwe stichting.

Vele andere gemeenten in Nederland hebben de bouw van (mega) mestvergisters afgewezen vanwege o.a. stankoverlast en explosiegevaar.

Daarom zal “Megamestvergister Groenlo Nee” de politieke partijen van Oost Gelre benaderen en hen duidelijk maken dat de schaalgrootte van de fabriek een veel te groot risico oplevert voor de leefbaarheid in en rondom Groenlo. Ook zijn wij van mening dat de gemeenteraad in het verleden een bestemmingsplanbesluit heeft genomen op basis van het ontbreken van informatie over de negatieve effecten van een megamestvergister op de leefbaarheid in en rondom Groenlo.

Gerechtelijke stappen, om de komst van de megamestvergister tegen te houden, worden niet uitgesloten. Er is daarom een samenwerking aangegaan met de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland. Deze stichting heeft recent i.s.m. inwoners van Varsseveld en bedrijven op het industrieterrein aldaar via de rechtbank de bouw van een mestvergister tegen gehouden. In tegenstelling tot de aanvrager (de BiogasVerenigingAchterhoek), de Provincie Gelderland en een rij van zogenaamde deskundigen, oordeelde de rechtbank dat deze mestvergister niet veilig was voor de burger.

Dit bericht is 829x gezien


14 thoughts on “Openbare informatieavond over mestvergister”

  1. jopie snel, jij denkt snel maar niet doordacht en je hebt mijn inziens last van een tunnelvisie. Kom vrijdag naar de Calixtus daar maak ik graag met je kennis. Hetzelfde voor de meneer vh loonbedrijf, wees welkom en laar u informeren.

   1. Jopie Snel, dat van die vewende consument en de overheid ben ik overigens wel grotendeels met je eens.

    1. wij zijn op de hoogte van de noodzaak dat het overschot aan mest verwerkt moet worden en daarom moet de vergister er komen in deze hoek is veel overschot aan mest en die moet verwerkt worden !!!!! (opgelegde maatregelen Den Haag)

 1. Paul ,jij snapt er geen jota van, de verwende consument/overheid zijn de oorzaak van schaalvergroting, door `t koopgedrag van altijd voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten en door de buitensporige regelgeving met de daarbij behorende kosten die de boeren heel de tijd op hun bord krijgen die hun inkomens onder druk zetten.

 2. Jopie, je hebt gelijk. Maar de boeren zouden zich massaal moeten verzetten tegen de supermarkten en bv de Campina, die hen steeds meer dwingen om de schaal te vergroten en daardoor met minimale marges te produceren. Dit ten koste van de kleine boeren, ons Achterhoekse landschap, dierenwelzijn , de leefbaarheid op het platte land en nu ook het toerisme en de burgers van Groenlo. Een megamestvergister lost voor de korte termijn iets op voor de boeren, maar is geen lange termijnoplossing. Mijn opa was boer maar zou zich in zijn graf omdraaien als hij de huidige ontwikkelingen zou zien.

 3. Hoi Martie, ik vind het niet denigrerend, het loonbedrijf denkt alleen aan zijn eigen haggie, terwijl deze schaalgrootte van mestvergisting een negatieve impact zal hebben op de leefbaarheid van de burgers in groenlo, op het toerisme, bedrijven op de Laarberg komen in de stank te zitten en als jij pech hebt kun je op het Blik, 900m van de vergister, ook regelmatig van de stank meegenieten.

  Ook is mijn mening dat de mestvergister de schaalvergroting in de landbouw verder zal aanjagen, en ten koste gaat van de kleine boeren. Dus uiteindelijk ook minder werk voor het loonberdrijf. Martie, kom vrijdag naar de calixtus voor het complete verhaal.

  1. hallo paul wallerbosch wij denken niet aan ons eigen haggie zoals u zo denigrend schrijft wij denken met de boeren mee ze zijn belangrijk voor ons de mestvergister brengt werk met zich mee, aangezien het werk in deze regio niet dik gezaaid is elk bedrijf wat zich hier vestig is meer dan welkom, de boeren moeten meedoen met de schaalvergroting ,omdat de kostprijs te hoog is en de prijzen voor de produkten te laag.

 4. Hallo Paul, ik vind het naar het loonbedrijf toe nogal denigrerend en respectloos wat je schrijft, hier win je geen medestanders mee. Groet, Martie

 5. Schaalvergroting komt doordat de consument steeds voor `t goedkoopste stukje vlees, melk, groente e.d. gaat in de supermarkt. Ieder consument is gek op akties in de supermarkt maar dat brengt de kostprijs van de ondernemer in gevaar vandaar de schaalvergroting om toch nog een boterham op de plank te kunnen hebben. Paul Wallerbos: boeren kiezen hier niet voor maar worden gedwongen door dit koopgedrag van de consument. Ik zou willen dat ik ook maar 100 zeugen had, hield ik meer vrije tijd over wat ik nu niet of nauwelijks heb.

 6. Loonbedrijf, dit is wel erg bekrompen denken, de boeren kiezen zelf voor schaalvergroting dus laat ze zelf hun eigen stront verwerken op hun eigen terrein zodat ze zelf in de stank gaan zitten ipv de inwoners en toeristen in en rondom Groenlo. Een mestvergister zal de schaalvergroting alleen maar aanjagen waardoor er meer grotere boeren komen en de vele kleine boeren die het toch al moeilijk hebben definitief kopje ondergaan. Dus uiteindelijk ook niet goed voor uw loonbedrijfje. Mvrg Paul Wallerbos.

 7. Gelet op de afwijzing in Varsseveld, ben ik ook een tegenstander geworden. De kennis hierover beschik ik niet, maar als de rechtbank het gevaarlijk vindt, wie ben ik dan dit tegen te spreken.
  Succes met de campagne nee.
  Ed van der vijgh.
  Houtwal 13 Groenlo.
  0653750424

  1. Komt alleen naar de OPENBARE INFORMATIEAVOND op

   Wanneer : 30-01-2015 om 20.00 uur.

   Locatie: Oude Calixtus kerk te Groenlo, Mattelierstraat 5

   1. het is te hopen dat de vergister zo snel mogelijk gebouwd wordt dan wordt het voor de boeren gemakkelijker om de mest af te zetten laten we van de boeren blijven houden ze zorgen ook voor ons eten en drinken door de maatregelen van Den Haag moet de mest verdwijnen een extra onkosten post voor de boeren daar wordt ook niet over gepraat anders moet de mest op lange afstand zo denken wij erover

Comments are closed.