Partij voor de Dieren voert actie tegen mestvergisters

GROENLO – Partij voor de Dieren (PvdD) Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en Luuk van der Veer, lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen voor de PvdD hebben zaterdag 28 februari actie gevoerd tegen mestvergisters. Dit deden zij samen met enkele aanhangers van de PvdD.

Volgens de PvdD zijn mestfabrieken een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu, maar worden volop gestimuleerd door het kabinet als ‘oplossing’ voor het enorme mestoverschot in Nederland. De Partij wil een einde aan deze zwaar gesubsidieerde schijnoplossing en komt op voor de leefbaarheid op het platteland.

Op de locatie van een geplande mestvergister in Groenlo werd door Ouwehand en Van der Veer symbolisch een protestbord geplaatst, met de tekst: “Mestvergister hoofdpijn bezorger”.

Eerder deze dag werd er ook door PvdD actie gevoerd tegen een te bouwen mestvergister in Dalfsen. Hier werden zij belaagd door de eigenaar van de vergister en boeren uit de buurt. Daarbij zouden demonstranten tegen de grond zijn geslagen. De politie moest eraan te pas komen om beide kampen uit elkaar te halen.

Volgens de PvdD hebben mestvergisters een grote, negatieve impact op de leefomgeving en brengen risico’s mee voor de volksgezondheid en het milieu. Mensen worden letterlijk ziek van mestvergisters. Omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Er wordt in het hele land dan ook geprotesteerd tegen de mestverwerkers. De Partij voor de Dieren is de enige partij die de bewoners hierin steunt en helpt hen de problemen die de mestvergisters veroorzaken aan te kaarten.

“Het mestprobleem loopt volledig uit de hand. De oplossing zit volgens de Partij voor de Dieren niet in het verder belasten van het platteland door mestvergisters zwaar te subsidiëren. De echt duurzame oplossing zit in een rem op de mestproductie: minder dieren, minder mest, minder problemen”, aldus de PvdD.