Schoon het nieuwe jaar in!

Een nieuwe traditie is geboren. Op nieuwjaarsdag om 12.00 uur moedigt Mooi Schoon, het zwerfvuilprogramma van 15 gemeenten en ROVA, aan om de bezem  te pakken en al het vuurwerkafval op te vegen. Op deze manier is aan het einde van de dag de omgeving weer mooi schoon. Het vuurwerkafval kan gratis ingeleverd worden.

‘Iedereen kan meedoen. Pak op 1 januari om klokslag 12.00 uur ’s middags een bezem, een blik en de speciaal verstrekte vuurwerkafvalzak en ga de straat op’ aldus Petra Streng, projectleider Mooi Schoon. ‘Op nieuwjaarsdag liggen er in Nederland vele miljoenen kilo’s vuurwerkafval op onze stoepen. Van al het vuurwerk dat de lucht in gaat, valt zo’n 90% vlakbij weer op de grond. Een deel daarvan komt in het water of in de  riolering terecht, een deel blijft liggen. Vandaar de oproep vanuit Mooi Schoon tot deze opruimactie.’

Vuurwerkafval gratis inleveren
Op de vuurwerkverkooppunten in gemeenten die deelnemen aan Mooi Schoon wordt het verkochte  vuurwerk meegegeven in speciale zakken.Deze kunnen gebruikt worden om het vuurwerkafval in te doen. Het opgeveegde vuurwerkafval kan gratis worden ingeleverd. Data, tijden en locaties zijn te vinden op www.mooi-schoon.nl/nieuwjaarsvegen.

Iedereen die meedoen met Nieuwjaarsvegen kan een kort berichtje met foto op de Facebookpagina van Mooi Schoon plaatsen of @MooiSchoonNL in het eigen Facebookbericht taggen. Alle deelnemers maken zo kans om verkozen te worden tot ‘Opschoonactie van de maand’!