Tijdelijke maatregelen Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg – Parallelweg

Deel dit bericht

GROENLO – Sinds de aanleg van de nieuwe N18 heeft Groenlo twee mogelijkheden om naar de N18 te komen; via de nieuwe aansluiting bij Laarberg en via de provinciale weg N319. De aansluitingen van de Winterswijkseweg op de N319 en het kruispunt bij de Rabobank zijn als gevolg daarvan drukker geworden, constateert wethouder Karel Bonsen. “Dat heeft effect op de veiligheid en de doorstroming.”

Verkeerstellingen
Wethouder Bonsen verwijst naar de verkeerstellingen die vóór de zomer in en om Groenlo zijn uitgevoerd. “Die geven ons inzicht in de verkeersstromen als gevolg van de nieuwe N18. Volgens de verkeerstellingen neemt de verkeersdrukte op de Winterswijkseweg (tussen de Oude Winterswijkseweg en de N319) flink toe, zowel het aantal personenauto’s als het aantal vrachtwagens. Dit heeft effect op de doorstroming en de veiligheid en op het omliggende wegennet. Het gaat er nu om dat we daar de juiste maatregelen voor treffen.”

Verkeersonderzoek
Voor de zomervakantie is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen en het verkeersgedrag op en rond het kruispunt tijdens de spitsperioden. In het kort zijn de belangrijkste voorlopige conclusies:
– De bocht op de meest dominante verkeerstroom is (te) krap voor twee tegemoetkomende grote voertuigen, zoals een vrachtwagen of bus.
– Op drukke momenten neemt gemotoriseerd verkeer (ook veelal langer vrachtverkeer) meer risico’s om op te rijden. Dit vergroot het risico op een conflict tussen twee of meer verkeersdeelnemers.
– Er zijn ook veel relatief rustige momenten met amper verkeer.
– Fietsverkeer komt in de knel ter hoogte van de middengeleider.
– Gemiddeld zijn de wachttijden op de verschillende locaties in het drukste uur acceptabel, maar tijdens piekmomenten kortdurend een stuk hoger.

Tijdelijke maatregelen
Voor wethouder Bonsen aanleiding om te kijken naar maatregelen, zowel voor de lange als ook voor de korte termijn. “Voor nu zijn er tijdelijke waarschuwingsborden geplaatst die automobilisten attenderen op fietsers. Vanwege levertijden worden de definitieve borden zo snel mogelijk geplaatst. Daarnaast worden zogenaamde roodkleurige fietssuggestiestroken aangelegd op het kruispunt Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg. Dit gebeurt ook op het laatste deel van de Parallelweg. Op dit laatste deel liggen nog geen rode stroken. In de bochten en op de kruispunten wordt de belijning opgefrist en wordt duidelijke nieuwe markering aangebracht. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval deze maand nog.”

Tijdelijke maatregelen Winterswijkseweg Groenlo
Definitieve oplossing
Wethouder Bonsen ziet de tijdelijke maatregelen als een overbrugging naar een definitieve oplossing. “Samen met een adviesbureau werken we definitieve maatregelen uit. Hier zullen wij ook de input vragen van verschillende belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven en ondernemersvereniging.”
One thought on “Tijdelijke maatregelen Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg – Parallelweg”

  1. Zou het kunnen helpen de bewegwijzering op het industrieterrein De Laarberg eens onder handen te nemen?
    Regelmatig zie ik chauffeurs die aan het zoeken zijn naar de nieuwe oprit van de N 18. Nergens staat aangegeven hoe je hier op komt. Heb je dan een beetje verouderd navigatiesysteem, sta je op de oude N 18 en kom je automatisch op de Oude Winterswijkseweg, met alle gevolgen van dien. Ook zou het handig zijn bij de afslag Winterswijk/Groenlo op de N 18 komende uit de Richting van Lichtenvoorde een bord te plaatsen met de vermelding alleen de afslag Laarberg/Vreden kan worden gebruikt om op het industrieterrein te komen. Ook moet er een verbodsbord voor vrachtwagens komen op de oude N 18 bij de kruising Vion richting Groenlo. Wel met uitzondering voor vrachtwagens die moeten laden/lossen op het kleine industrieterrein waar de Welgro en Nedap en andere bedrijven zich bevinden. Zo los je volgens mij het probleem voor wat betreft de grotere aantallen vrachtwagens redelijk op.

Comments are closed.