Uitdaging van Oost Gelre zoekt het in verbinden en de juiste match maken

OOST GELRE – Vlak voor het carnavalsweekend werd de Stichting de Uitdaging van Oost Gelre opgericht. De nieuwe stichting gaat bedrijven verbinden met maatschappelijke organisaties om kort omschreven: waar verenigingen en stichtingen elkaar nodig hebben, elkaar ook verder kunnen helpen. Bedrijven in Oost Gelre zetten kennis, diensten, spullen en creativiteit in voor verenigingen en andere maatschappelijke organisaties die dat goed kunnen gebruiken. En de vereniging die ontvangt stelt in overleg met de donateur iets tegenover.

Een recent voorbeeld is Den Diek, waar vrijdagmorgen 13 februari de notariële akte voor de oprichting van de stichting werd ondertekend. De matchgroep van de Oost Gelrese Uitdaging behandelde de vraag van Jolien Weevers van Den Diek: ‘Kan het bedrijvennetwerk Den Diek helpen bij een aantal praktische zaken?’ Uitzendbureau In Person sprong in de bres en een aantal bedrijven brachten er spullen die over waren of adviseerden de ‘Den Diekers’. De bedrijven geven dit niet zonder reden. In ruil voor de spullen en de geleverde diensten dient Den Diek een tegenprestatie te leveren. Voor de door de Uitdaging geboden hulp, bood het sociaal cultureel centrum vrijdag de ruimte, koffie en thee aan.

“Je hoeft het niet altijd in geld te zoeken”, legt Linda Commandeur. “Achter de vraag voor sponsorgeld zit meestal een andere vraag. En bedrijven willen graag maatschappelijk betrokken zijn, maar kunnen niet elke keer geld sponsoren. Vaak worden ook dezelfde bedrijven gevraagd, terwijl een eenmanszaak ook wel iets wil bijdragen.” En de Uitdaging is geen concurrent, maar is een aanvulling van wat er allemaal al is in Oost Gelre.”

De Uitdaging van Oost Gelre maakt deel uit van de Nederlandse uitdaging, een kenniscentrum die de lokale uitdagingen helpt opzetten en ondersteunt om betrokkenheid te realiseren door heel Nederland. Daar waar de ‘Uitdaging van …’ al draait, zijn bedrijven en verenigingen enthousiast. Zowel de gevers als de nemers zeggen het gevoel van een weldoener te hebben overgehouden en hebben bijgedragen aan een beter leefklimaat. Zowel de gever als de nemer krijgen op deze manier ook positieve aandacht. Martin Stor, innovatiemakelaar voor Achterhoekse Centrum voor Technologie is een van de bestuurders bij de landelijke Uitdaging. Hij vertelde trots dat de Uitdaging de snelst groeiende maatschappelijke organisatie is in Nederland.

De Uitdaging van Oost Gelre is opgezet door Linda Commandeur en Mariska Mentink en zij blijven als manager aan de stichting verbonden. Er is een bestuur en een matchgroep in het leven geroepen. Deze laatste groep ondernemende mensen helpt de verbindingen te maken en bestaan uit ‘ouwe rotten’ en ‘jonge honden’. De ouwe rotten hebben een uitgebreid netwerk waarmee de jonge honden aan de slag kunnen gaan. Ook gemeente Oost Gelre is partner in de Uitdaging. “Vanuit Economische Zaken kunnen we een bijdrage leveren aan nieuwe verbindingen leggen”, zei wethouder Marieke Frank bij de oprichting van de Stichting de Uitdaging van Oost Gelre. In maart volgt een uitleg aan maatschappelijke organisaties over de Uitdaging.