Voorbereidingen bouw Nieuwe Twenteroute tussen Groenlo en Enschede van start

GROENLO/ENSCHEDE – Op vrijdag 15 april ondertekenden Rijkswaterstaat en Noaber18 het contract voor de bouw en het onderhoud van de 27 kilometerlange nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede. Na jaren van plannen maken, komt de start van de bouw in zicht. Noaber18 gaat vanaf september beginnen met buitenwerkzaamheden in het gebied. Tot die tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats.

Rijkswaterstaat heeft zwaar ingezet om een aannemer te contracteren, die hinder voor de omgeving zo veel mogelijk weet te beperken. Sandra Faessen, omgevingsmanager N18 bij Rijkswaterstaat: ‘Verminderen van hinder is van groot belang. Voor de aanleg van de nieuwe weg moet in korte tijd namelijk heel veel bouwmateriaal het gebied in worden gebracht. Onze verwachting is dat de omgeving daar veel overlast van gaat ondervinden. Tijdens de aanbesteding hebben we de aannemers uitgedaagd om deze overlast te beperken.’ Noaber18 heeft gekozen voor het gebruik van een slimme bouwweg om dit probleem aan te pakken. Deze tijdelijke weg, is een light-versie van de nieuwe N18. De bouwweg wordt gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen om de N18 aan te leggen en zorgt voor minder hinder voor weggebruikers en de omgeving. Waar de bouwweg de provinciale wegen kruist wordt hij voorzien van tijdelijke bruggen voor het bouwverkeer. Daarnaast komen er bypasses en verkeersregelinstallaties voor het kruisende verkeer en tijdelijke fietstunnels. Het verkeer kan op deze manier de bouwweg snel en veilig passeren.

Toekomstige situatie
Rudolf van der Meulen, projectdirecteur Noaber18: ‘We starten in september met de eerste buitenwerkzaamheden om het tracé bouwrijp te maken. We beginnen dan ook al snel met de aanleg van de parallelwegen en de bouwweg. Deze wegen moeten na een half jaar klaar zijn.’ Vanaf dat moment is de basis voor de nieuwe N18 gelegd. Dit betekent dat de weg van Groenlo naar Enschede dan zichtbaar is in het landschap en gebruikers de nieuwe weg alleen nog kunnen kruisen op een beperkt aantal plekken. Deze situatie geeft dan een beeld van de toekomstige situatie. Hierna volgt een intensieve periode waarin Noaber18 de gehele weg inclusief 26 viaducten, bruggen en tunnels aanlegt. Rijkswaterstaat zal de N18 naar verwachting de tweede helft van 2018 openstellen voor gebruik.

Noaber-app
Van der Meulen: ‘Wij kiezen voor een slimme bouwfasering en – logistiek, waarbij hinder voor weggebruikers en de omgeving zo veel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast gaan we voor omwonenden, bedrijven en andere direct betrokkenen extra maatregelen nemen om overlast te beperken.’ Deze doelgroepen worden ruim van te voren geïnformeerd via brieven, mails, en informatieavonden en andere media. Ook wordt een speciale app ontwikkelt met actuele informatie over werkzaamheden en verkeersmaatregelen: de Noaber-app. Verder zet Noaber18 gebiedconciërges in om eventuele schade door de bouw of bouwverkeer te herstellen of klachten te verhelpen. ‘De komende maanden gaan we onze planning afstemmen met Rijkswaterstaat en stakeholders, en maken we een gedetailleerde planning’, aldus Van der Meulen. Voor de start van de werkzaamheden organiseren Rijkswaterstaat en Noaber18 informatiebijeenkomsten in de regio om iedereen specifiek voor zijn situatie op de hoogte te brengen.

Noaber18
Bouw en onderhoud van de nieuwe Twenteroute worden uitgevoerd onder de naam Noaber18. Noaber18 is een samentrekking van ‘noaber’ en N18. Noaberschap (Achterhoeks) is het geheel van de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale gemeenschap. Binnen de noaberschap geldt de noaberplicht. Dit houdt de verplichting in noabers bij te staan in raad en daad indien dat nodig is. Noaberschap gaat over samenleven, samenwerken en voor elkaar klaar staan vanuit vertrouwen. Noaber18 is een combinatie van VolkerInfra PPP en DIF. VolkerInfra is opgericht door vier VolkerWessels ondernemingen: KWS, Van Hattum en Blankevoort, Vialis en VolkerRail. DIF is een onafhankelijke Nederlandse investeerder in infrastructuurprojecten in binnen- en buitenland. Noaber18 heeft ZUS als architect en landschappelijk vormgever aan zich verbonden. Zij zorgen voor een passend en in het landschap opgaand beeld, dat gekarakteriseerd wordt door duurzame elementen.

De Nieuw Twenteroute
De 27 kilometerlange nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede is een van de onderdelen van de Nieuwe Twenteroute: de vernieuwing van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. De Nieuwe Twenteroute wordt een weg waarop het veiliger is om over te rijden of over te steken; waardoor minder verkeersslachtoffers vallen. De nieuwe weg gaat de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo vergroten, maar past in het mooie landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. De nieuwe Twenteroute zorgt dat Achterhoekers en Twentenaren sneller van A naar B komen; en maakt daarmee dat de regio interessant is om in te wonen, te werken en te ondernemen. Rijkswaterstaat werkt nauw samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten in de regio en de waterschappen om de Nieuwe Twenteroute te realiseren.