Vormelingen zamelen geld in voor Kanjers voor Kanjers


Bestel een leuke puzzel met de foto van het Grols kanon.

– 30 stukjes. 26x18cm, materiaal: glanzend hardboard
– 96 stukjes. 36x25cm, materiaal: glanzend hardboard
– 500 stukjes. 54x40cm, materiaal: karton

Bericht is aangepast

GROENLO – De stichting Kanjers voor Kanjers kreeg woensdagmiddag een cheque overhandigd van 578,75 euro. Dit geld werd ingezameld door de kinderen die meededen aan het vormselproject in Groenlo.

Jeffrey Bonenkamp uit Groenlo is een van de deelnemers van het vormselproject. Hij is een jongen die de laatste tijd  veel in het nieuws heeft gestaan. Jeffrey is sinds 1,5 jaar ernstig visueel beperkt. Van Stichting Kanjers voor Kanjers heeft hij op 23 april een mooie tandemfiets gekregen. Naar aanleiding hiervan hebben de kinderen allerlei klusjes (vrijwilligerswerk) gedaan om geld in te zamelen voor Kanjers voor Kanjers. Hiermee hebben zij € 300,– opgehaald. Na de vormselviering konden de kerkgangers nog een vrije gift doen in een bus achter in de kerk. Dit heeft nog € 278,75 opgeleverd. Woensdagmiddag, tijdens de terugkomdag voor de vormelingen, zijn vrijwilligers van Kanjers voor Kanjers verrast met de cheque.

Nieuwe opzet vormselproject.
Dit jaar zijn 45 kinderen op vrijdag 22 mei gevormd door Bisschop Woorts in de basiliek in Groenlo. De voorbereidingen hebben voor de eerste keer buiten school plaatsgevonden en werden geheel verzorgd door de vrijwilligers van de Vormselwerkgroep en hulpouders. In 6 bijeenkomsten, die bestonden uit een informatief en een creatief gedeelte, hebben zij zich voorbereid op het vormsel.

Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Op een luchtige manier dachten de kinderen na over hun gevoelens. Hoe kun je helpen bij pesten? Wat doe je in stilte? Wat voel je als je alleen bent? Waar sta je als mens? Wat kan ik doen voor een ander? Wie kan ik vertrouwen? Wie trekt er voor jou aan de bel?

Op een van de bijeenkomsten kwamen er vrijwilligers uit Groenlo en omstreken. Mevrouw Stammers (voor veel kinderen bekent als Juf Maria van de Ludgerusschool) doet vrijwilligerswerk voor de bezichtiging van de Callixtuskerk, de mooie Callixtuskerk  die in 2014 door paus Franciscus verheven is tot basiliek. Zij vertelde enthousiast over de kerk en de kinderen kregen een rondleiding.
Mevrouw Hofman vertelde boeiend in de Mariakapel over het doopsel, de doopvont en de betekenis hiervan.

Naast vrijwilligers van de kerk kwamen ook maatschappelijke vrijwilligers. Dit keer werden vrijwilligers van de stichting Kanjers voor Kanjers uitgenodigd, zij hebben als doel: “Kinderen dicht bij huis blij maken”.

De eerste infoavonden voor 2016 zijn al weer gehouden. Door de enthousiaste reacties van het afgelopen jaar wordt er gehoopt op vele nieuwe vormelingen voor 2016.