Website Cultuur- en Erfgoed Pact Achterhoek online

GROENLO- Bij BS22 in Groenlo is vrijdag 5 juni om klokslag 10:00 uur de website van het Cultuur- en Erfgoed Pact Achterhoek de lucht ingegaan. Bij deze handeling, die verricht werd door Elly Wenneger van Studio Nieuwe Weide, waren alle projectleiders aanwezig. Op de website komen de onderliggende projecten van het pact bij elkaar. De website informeert én zorgt voor verbinding tussen de verschillende onderdelen.

Voor nu en de toekomst
Tijdens deze bijeenkomst is er, naast de lancering van de website, vooral ruimte om kennis en ervaringen te delen. De aanwezige projectleiders en professionals vertellen over hun ervaringen. De brainstormsessie die gehouden wordt, levert veel verschillende leerpunten op. “Dat is ook precies wat we beogen, leren van elkaar en de voordelen van het pact zien en benutten, voor nu en de komende jaren.”, legt Elly Wenneger uit. “Het pact is sinds 2014 van start en het is goed regelmatig bij elkaar te komen om te horen hoe de projectleiders te werk gaan en wat hun ervaringen zijn.

Deelnemers
Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek is een samenwerking tussen acht Achterhoekse gemeentes én kunst-, cultuur- en erfgoedspecialisten. Gezamenlijk hebben zij de ambitie uitgesproken erfgoed en cultuur steviger in te willen zetten als pijler van de ruimtelijke en economische kwaliteit in de betreffende gebieden. Omdat economie en leefbaarheid belangrijke begrippen zijn in krimpregio Achterhoek verdienen zij meer aandacht, zo is de mening van de betrokkenen bij het pact. De deelnemende gemeentes zijn: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De gemeentes worden in hun deelname ondersteund door de provincie Gelderland.

Ambitie
De ambitie van het pact luidt: versterking van regionale identiteit door inzet van cultuur en erfgoed. Daarvoor wil het pact meerdere thema’s tegelijk inzetten. Dat zijn de thema’s vrijetijdseconomie, cultuureducatie, cultuurparticipatie, duurzaam herbestemmen, landschap en verdediging, landschap en landgoederen/buitenplaatsen en monumentenzorg & vakmanschap.

De Achterhoek maakt het:
Eigen Achterhoek
Lang Leve Kunst en Naoberschap
Structurele cultuur participatie
Tussen de coulissen
Monumentendag
Cultuurzomer Achterhoek

Het pact kent zeven projecten die, elk op hun eigen gebied, meewerken aan de uitgesproken ambitie

Op de website staat onder meer welke activiteiten er voor de komende periode gepland zijn. Daarnaast vindt men er informatie over de afzonderlijke projecten en of de partners van het pact. Meer informatie over het pact en de daarbij behorende projecten vindt u op www.cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl


Dit bericht is 52x gezien