Zes Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre

OOST GELRE – Ter gelegenheid van de Lintjesregen heeft burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre op woensdag 26 april 2017 aan zes personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  1. Mevrouw Agnes Hanselman-Te Woerd uit Lichtenvoorde, 70 jaar

Mevrouw Hanselman is iemand die zich op het terrein van welzijn, zorg en sport heeft ingezet en zich nog steeds inzet voor de Achterhoekse samenleving. Ze wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1972 – 1987 Secretaris van de EHBO-vereniging Lichtenvoorde

Mevrouw Hanselman verzorgde alle administratie en alle werk dat bij het secretariswerk komt. Voorbereiden, verslagen uitwerken van de vergadering, voortgangsbewaking van acties en het bijhouden van de administratie, opleidingen en correspondentie met de Nationale Bond. De EHBO-vereniging was in die tijd werkzaam in de oude gemeente Lichtenvoorde. Tot 2015 was mevrouw Hanselman collectante.

1988 – 1999 Secretaris van dansgroep “De Vier Winden”

Mevrouw Hanselman was een stuwende kracht bij optredens in verpleeghuizen en verzorghuizen en bij braderieën. Ook hielp ze bij het organiseren van de optredens van “De Vier Winden” op nationale en internationale festivals, waaronder in Engeland, Duitsland, Litouwen, Tsjechië, Noorwegen en Hongarije. Ook organiseerde zij samen met de groep zelf festivals, met buitenlandse gasten.

1999 – heden Penningmeester van Lichtenvoordse Tennisclub De Kei

Mevrouw Hanselman is bestuurlijk actief als penningmeester bij L.T.C. De Kei. Ze maakt de begrotingen, doet financiële verslaglegging, verwerkt de contributie-inningen en verzorgt andere financiële verplichtingen van deze vereniging met ruim 700 leden. Ze is een spin in het web. Dankzij haar zorgvuldige financieel beheer was er ruimte voor investeringen in bijvoorbeeld all weather banen. En zij organiseerde de financiën rondom de uitbreiding van het verenigingsgebouw en het jeugd-home.

2008 – heden Penningmeester van de Zonnebloem, afd. Lichtenvoorde

Mevrouw Hanselman is een accuraat penningmeester die goed met financiële zaken kan omgaan. Ze verzorgt de begrotingen en jaaroverzichten. Als goed bestuurder kan ze iedereen goed inzicht verschaffen in de overzichten en begroting.

 

  1. De heer Henk Heinst uit Lichtenvoorde, 71 jaar

De heer Heinst is iemand die zich op het terrein van volksgezondheid, welzijn en sport heeft ingezet voor de gemeenschap in Oost Gelre. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1997 – 2016 Secretaris en waarnemend voorzitter van Litac

De heer Heinst is bijna 20 jaar bestuurslid geweest van de Lichtenvoordse tafeltennisvereniging Litac. Hij zorgde met zijn inzet voor een goedlopende vereniging die zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau opereert. Naast zijn bestuurswerk was hij, in samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond, kartrekker van het project “samen sterk”. Een regionale krachtenbundeling voor gezamenlijke ledenwerving, trainers- en jeugdopleidingen door het gebruik van gezamenlijke kennis en accommodaties bij toernooi-organisatie. De heer Heinst is in deze periode tijdelijk interim voorzitter en competitieleider van Oost Nederland geweest. En hij was contactpersoon en kartrekker van het dynamictennis. Een sport voor ouderen, in opkomst in heel Nederland.

2005 – 2015 Voorzitter 4 mei Comité Lichtenvoorde

De heer Heinst coördineerde in zijn rol van voorzitter de inhoud van het herdenkingsboekje rond de 4 mei-dodenherdenking. Hij regelde een veelheid aan zaken bij de kranslegging bij het herdenkingsmonument en de graven van geallieerde vliegers. En hij organiseerde de muzikale begeleiding van dit alles.

2006 – heden Voorzitter sportverkiezingsraad Oost Gelre

Deze raad organiseert de jaarlijkse sportverkiezingen in Oost Gelre. Uit genomineerde sportmannen, sportvrouwen, talenten en teams binnen de gemeente wordt een winnaar gekozen. De heer Heinst verzorgt de coördinatie, de publicaties van de genomineerden, het definitief bepalen van de winnaars en de uiteindelijke uitreikingen op Koningsdag.

2010 – heden Mede-oprichter en secretaris Stichting De Zandschoppe

De heer Heinst was bij de oprichting van Stichting De Zandschoppe betrokken en wordt secretaris om de nieuwbouw van de Zandschoppe in goede banen te leiden. Hij heeft een grote inbreng bij de besprekingen over wetgeving en bestemmingsplan met de gemeente, subsidiemogelijkheden, contacten met bedrijven en het aansturen van vrijwilligers. Een totaalproject waarbij de oude accommodatie verbouwd is en waar in de nieuwbouw nu diverse samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Het gebouw biedt nu ook onderdak aan een buitenschoolse opvang, de Lopersvereniging ’90, het bestuur van het bloemencorso Lichtenvoorde en aan incidentele gebruikers. De heer Heinst werkt nu aan een project voor duurzaamheid: het aanleggen van zonnepanelen.

 

  1. De heer Teun Giezen uit Groenlo, 71 jaar

De heer Giezen is iemand die zich op het terrein van cultuur, historie en welzijn en zorg heeft ingezet en zich nog steeds inzet voor de Groenlose samenleving. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1978 – heden Bestuurslid/penningmeester, secretaris en lid activiteitencommissie Mannenzang-vereniging “Inter Nos” Groenlo

De heer Giezen is in deze periode algemeen bestuurslid, penningmeester en geruime tijd secretaris (1981-2004) geweest. Daarnaast is hij op de achtergrond lid van de activiteitencommissie van “Inter Nos”. Ook is hij drijvende kracht achter de bouw van de carnavalswagen van de vereniging. Hij beheert het fotoarchief van “Inter Nos” en doet de nodige PR via het beheer van de nieuwe website. Als lid van de “Inter Nos” groep verricht hij diverse hand- en spandiensten bij de catering, inkoop en verkoop van snacks tijdens braderiedagen en de kerstmarkt.

Eind jaren ‘80 Lid van de culturele commissie in Groenlo

Deze commissie was een adviesorgaan van de voormalige gemeente Groenlo over culturele en monumentale zaken.

1995 – heden Mede-organisator van de catering van het dweilorkestenfestival Groenlo

De heer Giezen heeft al 21 jaar bijgedragen aan de coördinatie van de snackwagens, de inkoop en de verkoop van etenswaar tijdens het dweilorkestenfestival in Groenlo.

2010 – heden Lid Seniorenvereniging (KBO) Groenlo

De heer Giezen is bestuurslid en sinds 2012 secretaris van de Seniorenvereniging KBO Groenlo. Sinds 2012 is hij ook lid van de klankbordgroep verkeer en vervoer bij de Regionaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen in de Achterhoek.

2012 – heden Secretaris van Stichting Seniorenbelang Groenlo

De heer Giezen zit in de Stichting Seniorenbelang, die beoogt op te komen voor alle ouderen, ook voor hen die niet bij de ouderenbond zijn aangesloten. De stichting is een gesprekspartner voor de gemeente inzake ouderenwelzijn in het algemeen.

2014 – heden Vrijwilliger bij De Molenberg

Als vrijwilliger helpt en vergezelt de heer Giezen de oudere en immobiele bewoners van woonzorgcentrum De Molenberg op de zondagochtend naar de kerkdienst.

  1. De heer Gerard Wissink uit Groenlo, 80 jaar

De heer Wissink is iemand die zich sociaal-maatschappelijk en voor het kerkelijk leven in Groenlo heeft ingezet. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1964 -1991 Bestuurslid en voorzitter van het Groenlo’s Ondernemers Verbond (GOV)

Binnen de periode 1972 tot 1991 was de heer Wissink voorzitter van het GOV. Het bestuur en de heer Wissink zorgden voor samenwerking en belangenbehartiging van de gezamenlijke ondernemers. De heer Wissink was een gesprekspartner voor de gemeente, de provincie en de Kamer van Koophandel. Hij organiseerde tal van consumentenacties, en zorgde mede voor de instandhouding van tradities als Sunte Matten, Sinterklaas en de Palmpasenoptocht. Hij heeft midden jaren ’70 de samenwerking met de VVV opnieuw opgepakt. Hij was betrokken bij de oprichting van Stad Groenlo. Deze stichting behartigde na de oprichting in 1987 ook de toeristische belangen van Groenlo. Daarnaast had de heer Wissink inbreng bij de discussies en realisatie van de rondweg in 1988.

1965 – 1993 Voorzitter Kegelclub De Iemkes Groenlo

De heer Wissink was initiatiefnemer en medeoprichter van Kegelclub De Iemkes, een kleine kegelclub, waar de leden kans zien om naast het drukke ondernemerschap wekelijks samen te kegelen.

1981 – heden Bestuurslid van de Stichting St. Ludger te Groenlo

Van 1981 tot 2002 was de heer Wissink tweede penningmeester en sinds 2002 is hij voorzitter van Stichting St Ludger. Vanuit deze stichting is de heer Wissink afgevaardigde en nauw betrokken bij het werk van de Scouting Groenlo. Hier helpt de heer Wissink ook met vele activiteiten als Actief, NL Doet, de jaarlijkse Winter Hike en kinderactiviteiten tijdens de Slag om Grolle, een tweejaarlijkse slagnabootsing uit 1627.

1991 – heden Lid Parochievergadering St. Paulusparochie en Beleidsgroep Diaconie

De heer Wissink was wijkvertegenwoordiger. Ook was hij afgevaardigde naar de Stuurgroep Catechese. Deze groep adviseerde en ondersteunde pastores bij de voorbereidingen voor de Eerste Communie en huwelijken. De heer Wissink maakt sinds 2004 deel uit van de Beleidsadviesgroep Diaconie, vanuit de locatie Groenlo. Hij legt goede verbindingen met de maatschappij, zoals bij de Vastenacties, acties voor de voedselbank en het armoedebeleid.

2001 – heden Vrijwilliger Kringloopwinkel Vincentius Vereniging

16 Jaar is de heer Wissink actief bij de Vincentius Kringloopwinkel Groenlo. Elke zaterdagmorgen is hij te vinden in de winkel voor het verzamelen of juist helpen van minder bedeelde mensen in de winkel.

2006 – heden Coördinator Voedselbank Oost-Achterhoek in Groenlo

Ruim 10 jaar is de heer Wissink actief bij het uitgiftepunt van de Voedselbank in Groenlo. Hij coördineert de inzameling en uitgifte van voedsel en de pakketten.

  1. De heer Bennie Scholten uit Lichtenvoorde, 74 jaar

 

De heer Scholten is iemand die zich op het terrein van sport, cultuur en zorg heeft ingezet voor Lichtenvoorde en omstreken. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jaren ‘70 Trainer bij diverse voetbalclubs in de regio

In de jaren ’70 is de heer Scholten voetbaltrainer geweest bij KSV (Vragender) en KSH (Harreveld) en jeugdtrainer in Aalten. Naast het voorbereiden van de trainingen was hij aanwezig bij de wedstrijden en vergaderingen.

1981 – 1999 Bestuurslid en organisator facilitaire zaken Litac

In 1981 begon de heer Scholten in de functie van secretaris en in 1983 werd hij benoemd tot penningmeester van de Lichtenvoordse tafeltennisvereniging Litac.

Hij was betrokken bij de nieuwbouw van het Litacgebouw aan de Varsseveldseweg. En als penningmeester verantwoordelijk voor budgetbewaking, hypotheekverstrekking en organisator van fondsenwervingacties.

Daarnaast was hij jeugdbegeleider en heeft hij 20 jaar lang geassisteerd bij de organisatie van de kampioenschappen tafeltennis van de afdeling Oost-Gelderland NTTB in de Hamalandhal.

1997 – 2002 Vrijwilliger verzorgingstehuis St. Bernardus, bestuur en lid cliëntenraad

De heer Scholten was actief voor de cliëntenraad van woonzorgcentrum St. Bernardus in Bredevoort.

2000 – heden Vrijwilliger Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

De heer Scholten is op meerdere fronten actief als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde. Hij zorgt voor het drukken en de verspreiding van het kerkblad en is actief bij de organisatie rondom de jaarlijkse Kerkbalans.

Al ruim 16 jaar is de heer Scholten betrokken bij de maandelijkse kledinginzameling van de Protestantse gemeente Lichtenvoorde. Hij richt zich op het onderhouden van contacten met de afnemers, het organiseren van vervoer en soms het op verzoek kleding ophalen bij de mensen thuis. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie en instandhouding van de Johanneskerk in Lichtenvoorde, een rijksmonument.

 

2000 – heden Vrijwilliger bij de St. Hulpdienst “Een Helpende Hand”

Deze Stichting verzorgt maaltijden bij geïndiceerde mensen binnen de gemeente Oost Gelre. De heer Scholten is sinds die tijd bestuurslid en coördinator van ongeveer 70 chauffeurs die maaltijden bezorgen bij de mensen thuis. Hij regelt de werving, instructie en de administratie binnen Oost Gelre.

 

2010 – heden Mantelzorger

 

 

 

 

  1. De uit Zieuwent, 69 jaar

 

De heer Berendsen is iemand die zich voor de samenleving in Zieuwent en Oost Gelre heeft ingezet. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

1976 – 1985 Secretaris ABTB Zieuwent

De heer Berendsen verzorgde de agenda’s en notulen bij vergaderingen van de ABTB, later opgegaan in de LTO. Ze hadden in die tijd veel leden. Daaraan gekoppeld bediende hij ook de Kring en de provinciale ABTB-vergadering. Dit was in de tijd van de ruilverkaveling Zieuwent-Harreveld. De eerste ligboxstallen werden gebouwd en het melkquotum deed zijn intrede. Als secretaris had hij ook veel bemoeienis met het informeren van de agrariërs.

1997 – 2005 Voorzitter Kerkbestuur H. Werenfridusparochie Zieuwent

De heer Berendsen zette zich in voor de belangen van de kerkgemeenschap Zieuwent. Tot 1999 was er de restauratie van de H. Werenfriduskerk. Op bestuurlijk vlak volgden de fusies van verschillende parochies. Hij had een grote betrokkenheid bij het tot stand brengen van de nieuwe Ludgerparochie, waarvan Zieuwent onderdeel uitmaakt.

2008 – 2014 Secretaris bij de VVV Oost Gelre

Van daaruit werkte hij ook als secretaris van de Stichting Toerisme en Recreatie Oost-Achterhoek. De ontwikkeling van de Arfgoodroute, een fietsroute met arrangementen was een van de resultaten. De verhuizing van de VVV Groenlo van het stadsmuseum naar het stadhuis is gerealiseerd in de bestuursperiode van de heer Berendsen.

 

2009 – heden Chauffeur en coördinator buurtbusvereniging Aalten-Ruurlo

De heer Berendsen coördineert de bus roosters en de chauffeurs die daarop rijden. Zelf rijdt hij ook als vrijwillig buurtbuschauffeur. De buurtbus is een belangrijke voorziening in het landelijk gebied met haltes in de kleine kernen en verbindingen richting de grote vervoerders, zoals de NS.