Zes Koninklijke onderscheidingen in Oost Gelre

OOST GELRE – Ter gelegenheid van de Lintjesregen heeft burgemeester Annette Bronsvoort op dinsdag 26 april aan zes personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1. Mevrouw Rita Smit-Vaags uit Lievelde, 75 jaar.
Mevrouw Smit is iemand die zich op het terrein van Welzijn en Zorg heeft ingezet en zich nog steeds inzet voor de Achterhoekse samenleving. Ze wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1985 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Lichtenvoorde
Mevrouw Smit was oprichter en coördinator van de ouderensoos. De ouderensoos is nu gevestigd in de Johanneshof bij de Hervormde kerk te Lichtenvoorde. Mevrouw Smit onderhoudt contacten met zieke gasten, familie, thuiszorgorganisaties en buurtzorg. Ze coördineert het vervoer van de verschillende gasten. En ze verzorgt het feitelijk inrichten van de ochtenden op de ouderensoos met activiteiten, spelletjes, feestelijkheden en de gezamenlijke diensten.
1988 – heden Vrijwilliger bij Christus Koningparochie in Lievelde.
Mevrouw Smit helpt al die jaren de Christus Koningkerk aankleden met bloemen. Ze speelt daarbij in op christelijke thema’s, zoals Kerst en Pasen. De reguliere en buitengewone missen zien er verzorgd uit. Daarnaast is mevrouw Smit vrijwilligster bij het dameskoor in Lievelde.

1990–heden Contactpersoon Wmo richting de gemeentelijke afdeling, Onderwijs, Welzijn en Zorg
Naast coördineren is mevrouw Smit bestuurlijk actief en verzorgt ze de verslaglegging van de bijeenkomsten en de activiteiten van de Minisoos. Ze verzorgt de uitgebreide subsidieaanvragen richting de gemeente. Ze is zeer betrokken bij het meedenken in de veranderingen in de zorg en de Wmo en is daarbij gesprekspartner voor de gemeente. Daarnaast is ze creatief in het binnenhalen van externe financieringen om de ouderensoos draaiende te houden.

2. Mevrouw Sylvia Wentink-Oldenkotte uit Groenlo, 55 jaar
Mevrouw Wentink is iemand die zich op het terrein van cultuur, historie en toerisme heeft ingezet voor de Groenlose gemeenschap. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1987 – 2003 Presentatrice Ziekenomroep ZSOM en Radio Vestingstad
Mevrouw Wentink was omroepster van de ziekenomroep van Groenlo en later ook Lichtenvoorde en Winterswijk. Ze presenteerde het Regiojournaal en hield interviews. Ook presenteerde ze vaak de jaarlijkse evenementen zoals carnaval en bloemencorso. ZSOM had niet alleen televisie- maar ook radio-uitzendingen. Vanaf 1987 presenteerde mevrouw Wensink op de lokale zender verzoekplaten-programma’s en hits op zondag.
1996 – 2011 Schrijfster boeken Oudheidkundige Vereniging
Mevrouw Wentink is mede-auteur van boeken die zijn uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging in Groenlo, te weten ‘Groenlo, een Blik in het Verleden’ en ‘Groenlo, het Verleden in Beeld’. Hiermee is veel onderzoekwerk gepaard gegaan.

1997 – 2011 Bestuurslid en secretaris Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG)
Mevrouw Wentink was secretaris en bestuurslid van de OVG. Mede door de uitgifte van het blad “het Grols Verleden” dat meerdere keren per jaar uitkwam en waaraan mevrouw Wentink meeschreef, is het ledental in die tijd gestegen van 200 naar ruim 700. Tijdens de voorbereidingen en onderzoekswerk werd veel werk verzet om het magazine met onderwerpen en foto’s te vullen. Telkens kwamen nieuwe onderwerpen uit het verleden aan bod.
2003 – heden Secretaris 4 mei Comité Groenlo
Mevrouw Wentink is secretaris van het 4 mei Comité Groenlo. Ze verzorgt de communicatie en de PR rondom de bijeenkomst bij de jaarlijkse Dodenherdenking.
2013 – heden Secretaris Stadsboerderij
Sinds 2013 is de Stadsboerderij een wezenlijk onderdeel van de historische cultuur van Groenlo en heeft deze een grote toeristische aantrekkingskracht. Als secretaris houdt mevrouw Wentink zich bezig met de PR en communicatie. Ook houdt ze zich bezig met het voorbereiden van exposities in de Stadsboerderij.

3. De heer Hendrik Everink uit Lievelde, 75 jaar
De heer Everink heeft zich ingezet en zet zich nog steeds in voor het kerkelijk leven, de sport en cultuur in Lievelde. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1975 – heden Parochie Christus Koning
De heer Everink is sinds 1975 actief vrijwilliger voor de parochie Christus Koning in Lievelde. Hij doet onderhoudswerk bij het kerkhof en verzorgt de tuinen en paden eromheen. Daarnaast is hij lid van de collectantengroep en verricht diverse hand- en spandiensten.
1987 – heden Vrijwilliger EHBO Lievelde
De heer Everink is al 37 jaar lid van de EHBO-vereniging in Lievelde. Als vrijwilliger is hij een ondernemend lid. Hij is op bijna elke oefenavond aanwezig om zijn kennis op niveau te houden. Hij is inzetbaar bij grote evenementen als de motorcrosswedstrijden van de MACL in de Schans, bij kermissen en concoursen, de Zwarte Cross en bij de lokale evenementen als het carnaval.
1990 – heden Vrijwilliger bij Voetbalvereniging Erix
De heer Everink is leider van diverse seniorenteams. Ook traint hij meerdere teams en behaalt met inzet en plezier aansprekende resultaten.
Daarnaast is hij 16 jaar consul geweest. Hij controleert regelmatig of de velden bespeelbaar zijn en heeft contact met de voetbalbond over eventuele afgelastingen.
Jarenlang was de heer Everink aanwezig bij de thuiswedstrijden van Erix 1 om de entreegelden te innen. En hij is lid van de vrijdagmiddagploeg die de wedstrijdvelden verzorgt op sportpark Del Akker, zodat er in de weekenden gevoetbald kan worden.
2002 – heden Vrijwilliger harmonie St. Willibrord Lievelde
De heer Everink verzamelde jaren oud papier voor de harmonie. Elke eerste zaterdag van de maand reed hij met een tractor of aanhangwagen door Lievelde en Lichtenvoorde om papier in te zamelen. De papierdonaties waren een belangrijke bron van inkomsten voor de harmonie. Hiermee werden instrumenten vervangen en uniformen aangeschaft.

4. Mevrouw Ria Hodes-van Nuenen uit Groenlo, 77 jaar
Mevrouw Ria Hodes-van Nuenen is iemand die zich sociaal-maatschappelijk en voor het toerisme in de regio inzet. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1984-1988 Actiecomité “Rondweg Nu”.
Het zware verkeer moet uit de binnenstad. Samen met een aantal bewoners en winkeliers van de Beltrumsestraat en de Markt in Groenlo wordt het Actiecomité “Rondweg Nu” opgericht. Mevrouw Hodes-van Nuenen was één van de initiatiefnemers. De binnenstad van Groenlo herbergt een historisch waardevolle structuur. Veiligheid en toerisme komen beter tot hun recht nadat in 1988 de rondweg is gerealiseerd.
Vanaf 1985 Sociëteit SOIT
Mevrouw Hodes is één van de organiserende mensen van de verkoopacties die Dr. Stieneke de Wind en haar ziekenhuisactiviteiten in Afrika ondersteunen. In Groenlo worden verkoopacties gehouden en wordt geld ingezameld voor haar medisch handelen in Oost Congo, Kenia en Uganda.
1996 – 2014 Vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Groenlo
Mevrouw Hodes was actief bij het dagelijks reilen en zeilen van de Wereldwinkel in Groenlo, o.a. bij de verkoop van producten en het bijhouden van de inventaris. Groenlo heeft een grote toeristische aantrekkingskracht. En mevrouw Hodes weet daar met activiteiten altijd handig gebruik van te maken. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de braderiedagen en het opstellen van een kraampje tijdens de vestingstadactiviteiten. Ze was tot 2014 een belangrijke pijler van de Wereldwinkel die voor 100% door vrijwilligers wordt gedreven.
2009 – heden VVV kantoor Groenlo
Mevrouw Hodes werkt al 6 jaar als vrijwilliger bij de VVV in Groenlo. Met veel enthousiasme en een geweldige inzet is ze een echte gastvrouw. Toeristen voelen zich welkom en ze is goed op de hoogte van de toeristische mogelijkheden binnen de gemeente. Ze levert al die jaren een constructieve bijdrage.

5. De heer Ben Bomers uit Groenlo, 61 jaar
De heer Bomers is iemand die zich op het terrein van sport, educatie en cultuur voor Groenlo en Zwolle heeft ingezet. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1970 – heden Vrijwilliger bij de H. Calixtus te Groenlo
Voor de parochie H. Calixtus te Groenlo is de heer Bomers al vanaf de jaren ’70 actief als misdienaar en later als acoliet. De geloofsgemeenschap van Groenlo is daarmee gediend.
1981 – 1992 Trainer SV “Grol” Groenlo
De heer Bomers was trainer van de junioren bij de voetbalvereniging in Groenlo. Ook was hij trainer van de A-selectie en van de tweede selectie bij de senioren. Daarnaast heeft hij diverse seizoenen elftallen begeleid bij de junioren.
1990 – 2014 Vrijwilliger en vanaf 1998 voorzitter van de stichting Internationaal Marveldtoernooi
De heer Bomers is jarenlang medeorganisator van het internationaal Marveldtoernooi geweest. Hij is begonnen als algemeen lid van de organisatie. In 1998 is hij voorzitter geworden van dit jaarlijks evenement. Het Marveldtoernooi is een jaarlijks toernooi voor voetbaljeugdteams uit de hele wereld.
1994 – heden Vrijwilliger SV Grol
De heer Bomers is diverse seizoenen lid geweest van de technische commissie en de opleidingscommissie van voetbalvereniging Grol. Vanuit die werkgroepen is gewerkt aan een technisch beleidsplan en een algemeen beleidsplan. Het verenigingsplan is geïmplementeerd en er is gewerkt aan een nieuwe bestuursstructuur. De heer Bomers is betrokken bij tal van initiatieven, festiviteiten en andere sportieve activiteiten die de vereniging organiseert.
Nu is hij bestuurlijk actief als vice-voorzitter van de jubileumcommissie voor het 100 jarig bestaan van de SV Grol in 2018.
1994 – 2009 Vrijwilliger bij de contactgroep Zwolle
De heer Bomers was medeverantwoordelijk voor de organisatie van o.a. het jaarlijks carnaval, de meifeesten en de kermis in de dorpsgemeenschap Zwolle (bij Groenlo). Dit zijn belangrijke evenementen die in een dorpsgemeenschap een verbindende factor zijn.
De heer Bomers is vanaf 1975 werkzaam in het basisonderwijs in Groenlo en Zwolle. Vanuit de contactgroep Zwolle en vanuit zijn schoolwerkzaamheden stimuleerde hij leerlingen om mee te doen aan de techniekdagen.
Vanuit school en vanuit de contactgroep zette de heer Bomers zich breed in voor de gemeenschap Zwolle.
2013 – heden Bestuurslid CDA, afd. Oost Gelre
De heer Bomers is maatschappelijk zeer actief en kan daardoor het algemeen bestuur actief voeden met wat er werkelijk leeft in de Grolse samenleving.

6. De heer Harry Bos uit Zwolle (bij Groenlo), 63 jaar
De heer Bos is iemand die zich voor de samenleving in Zwolle en Oost Gelre heeft ingezet. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1985 – 2000 Geluidsman bij festiviteiten in Zwolle
Voor de gemeenschap Zwolle verzorgde de heer Bos het geluid bij alle feestelijke bijeenkomsten en festiviteiten. Bij festiviteiten, zoals carnaval, meifeesten, kermis, Sinterklaas en Kerst, is de hele gemeenschap betrokken en is de heer Bos onmisbaar.
1991 – 2016 Bestuurslid contactgroep Zwolle
De heer Bos zet zich al die jaren in voor de belangen van de gemeenschap Zwolle. Hij is begonnen als secretaris en vanaf 2002 is hij voorzitter van de contactgroep Zwolle. De contactgroep is verweven met de inwoners van Zwolle. Ze houdt zich bezig met diverse onderwerpen die de leefbaarheid van Zwolle aangaan. Zo zijn er de belangen voor de jeugd (veilige fietsroutes) en het opzetten van de ouderensoos. De heer Bos is in die hoedanigheid betrokken bij het verenigingsleven, opschoonacties, etc.
1997 Vrijwilliger bij de Stichting 75 jaar Ludgerusschool
In 1997 bestond de Ludgerusschool 75 jaar. De heer Bos was secretaris van de Stichting 75 jaar Ludgerusschool. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de organisatie van veel activiteiten rondom het 75 jaar bestaan. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het organiseren van de reünie, het maken van een fotoboek en het samenstellen van een expositie.
2005 – 2013 Voorzitter kleine kernen overleg Oost Gelre
De dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen in Oost Gelre hebben regelmatig contact met elkaar. Bij onderwerpen als afvalinzameling, Wmo, verkeersveiligheid en agrarische zaken is het belangrijk dat de kleine kernen samen proberen op te trekken. De heer Bos was in die tijd een gedreven voorzitter en een gesprekspartner voor de gemeente. Hij nam zaken die speelden voor de kleine kernen serieus en regelde kwesties het liefst direct, of kwam er op terug
onbekend Lid geweest van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging de Noamelkers.