Home » Achterhoek » Achterhoek dient Regio Deal aanvraag in bij het Rijk

Achterhoek dient Regio Deal aanvraag in bij het Rijk

772

ACHTERHOEK – De Achterhoek heeft bij het Rijk een nieuwe aanvraag voor een Regio Deal ingediend, getiteld ‘Hoger springen, krachtiger landen’. Deze deal, met een beoogde omvang van 70 miljoen euro, vraagt het Rijk om een bijdrage van 34,6 miljoen euro.

De Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de Achterhoek te verbeteren. Met deze aanvraag wil de Achterhoek aandacht vragen voor diverse regionale uitdagingen, waaronder de dubbele vergrijzing en ontgroening.

De aanvraag sluit aan bij het in 2023 verschenen rapport ‘Elke regio telt!’. In dit rapport wordt de mismatch tussen inzet en middelen van Rijk en regio belicht. Er wordt gesteld dat Rijkssubsidies vaak niet in de Achterhoek terechtkomen en dat er een behoefte is aan meer maatwerk en flexibele wet- en regelgeving.

Gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland heeft de verbinding tussen de Regio Deal en het Gelderse coalitieakkoord ‘Gewoon Doen’ onderstreept. Ze benadrukte de kansen die beide initiatieven bieden voor de verbetering van de kwaliteit van leven in de Achterhoek.

Het Rijk zal begin 2024 bekendmaken welke aanvragen worden toegekend. Na goedkeuring start de uitwerkingsfase, waarna medio 2024 de definitieve Regio Deals worden ondertekend. De uitvoering van deze deals loopt tot eind 2027.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen