Home » Achterhoek » Achterhoek verzoekt handhaving betaalbaarheidsgrens van nieuwbouwwoningen op €355.000

Achterhoek verzoekt handhaving betaalbaarheidsgrens van nieuwbouwwoningen op €355.000

779

ACHTERHOEK – Op 25 oktober kondigde minister De Jonge aan dat de betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen in 2024 zou stijgen naar €390.000, vanwege toenemende kosten in de bouwsector. De Achterhoek reageert hierop door de noodzaak te benadrukken om de huidige grens van €355.000 te behouden, in lijn met de afspraken in de Woondeals.

Van Gijssel gaf aan dat een dergelijke verhoging nadelige gevolgen zou hebben voor potentiële inwoners en vooral voor belangrijke doelgroepen zoals jongeren en starters. Hij bekritiseerde het idee van de consumentenprijsindex en riep op tot een duidelijk en consistent beleid.

Het ministerie had eerder afspraken gemaakt om de nieuwbouwprijzen te reguleren om aanvaardbare woonlasten voor mensen met lage en middeninkomens te waarborgen. Van Gijssel benadrukte dat het verhogen van de betaalbaarheidsgrens tegen deze doelstellingen ingaat en beschouwt het als een verkeerde vorm van prijsregulering.

Achterhoek heeft zich ingespannen om woningen toe te voegen die voldoen aan de regionale behoeften en heeft afspraken gemaakt voor de bouw van 8.390 woningen met een toekomstig doel van 11.500 woningen. In samenwerking met diverse belanghebbenden streeft de Achterhoek ernaar om betaalbare woningen te realiseren en verwacht van het Rijk wederkerigheid in het aanpakken van de landelijke woonproblematiek.

Bron(nen) & Afbeelding(en)