Home » Achterhoek » Tweejarig onderzoek in de Achterhoek benadrukt belang van natuurmaatregelen voor nachtvlinders

Tweejarig onderzoek in de Achterhoek benadrukt belang van natuurmaatregelen voor nachtvlinders

2031

Foto door Diana Chaplin: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/close-up-fotografie-van-owl-butterfly-neergestreken-op-groen-blad-1242454/

LAREN(Gld) – Een recent afgerond tweejarig onderzoek, uitgevoerd door vijftien agrariërs uit de Achterhoek en omgeving in samenwerking met Earthwatch Nederland en De Vlinderstichting, wijst uit dat natuurmaatregelen zoals kruidenrijke randen en houtwallen aanzienlijke voordelen bieden voor de biodiversiteit van nachtvlinders op boerenbedrijven. Dit initiatief, bekend als ‘Boeren aan het Roer’, werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Innovatiefonds van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

De opvallendste bevindingen komen van de boerderij van Herman Menkhorst in Laren. Menkhorst heeft gedurende het project 79 metingen verricht en daarbij 1.007 nachtvlinders gedetecteerd, verdeeld over 183 soorten. Onder deze waarnemingen was de bruine silene-uil, een soort die nieuw is voor Nederland.

Om het project feestelijk af te sluiten, wordt op 30 augustus een speciaal evenement gehost op de boerderij van Menkhorst. Hieronder vindt u het programma voor de avond:

Programma 30 augustus:

  • 18.00: Inloop
  • 18.45: Presentatie door Earthwatch over het belang van bodem- en waterkwaliteit voor biodiversiteit
  • 19.15: Presentatie over de resultaten betreffende nachtvlinders door De Vlinderstichting
  • 19.30: Rondleiding op het bedrijf door Herman Menkhorst, waarin hij toelicht hoe hij de biodiversiteit op zijn boerderij bevordert
  • 20.15: Gezamenlijk nachtvlinders observeren onder begeleiding van Rik Wever van De Vlinderstichting

Locatie: Rossweg 15, Laren (Gelderland)

Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar De Vlinderstichting via jeroen.vanderbrugge@vlinderstichting.nl. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt en of u het volledige programma wilt bijwonen of enkel het nachtvlinderen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)