Home » Barchem » Natuurwerkdag op Landgoed Beekvliet in Barchem

Natuurwerkdag op Landgoed Beekvliet in Barchem

1228

BARCHEM – Op zaterdag 4 november, tussen 9.30 uur en 15.00 uur, wordt de landelijke natuurwerkdag gehouden. Tijdens deze dag werken vrijwilligers landelijk aan het beschermen en behouden van natuur en landschap. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en IVN-Noord-Midden-Achterhoek nodigen geïnteresseerden uit om deel te nemen op landgoed Beekvliet, gelegen bij Barchem.

De natuurwerkdag staat te boek als de meest omvangrijke vrijwilligersdag gericht op natuurbehoud in Nederland. De activiteiten van deze dag strekken zich uit over talloze locaties, waarbij Barchem en het deelgebied Stelkampsveld binnen landgoed Beekvliet niet ontbreken.

Landgoed Beekvliet, onder beheer van zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door zijn diversiteit in natuur, waaronder heide, natte graslanden en vennen. Deels draagt het de Natura 2000 status. Vrijwilligers, met ondersteuning van IVN Noord Midden Achterhoek, dragen jaarlijks bij aan het beheer van dit gebied. De aanstaande natuurwerkdag biedt de gelegenheid om te helpen met het behouden van de heide.

De lokale schaapkudde, De Belhamel, graast in dit gebied om de heide te onderhouden. Deze kudde is ook present tijdens de natuurwerkdag. Naast de grazende schapen, is er behoefte aan vrijwilligers voor het knippen en zagen van jonge boompjes. Dit onderhoud is cruciaal om te voorkomen dat de heide overgroeid raakt.

Geïnteresseerden die willen deelnemen, kunnen zich registreren via de website natuurwerkdag.nl, onder de locatie Beekvliet- Stelkampsveld. Voor deelnemers wordt gezorgd voor consumpties en soep. Het wordt aanbevolen stevig schoeisel te dragen en werkhandschoenen mee te nemen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)