18 april 2024
Home » Gemeente » Boa’s Oost Gelre gaan werken met camera

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

OOSTGELRE – Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente houden toezicht op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Als de leefbaarheid verstoord wordt door bijvoorbeeld overlast, gaan de Boa’s er vaak als eersten op af. Jammer genoeg is het zo dat Boa’s in Oost Gelre steeds vaker te maken hebben met verbaal geweld en agressie. Hierdoor voelen zij zich niet altijd even veilig. Om die reden gaan ze voor hun veiligheid werken met een camera die aan hun uniform is vastgemaakt, een zogeheten bodycam.

Agressie voorkómen
Bij het onveilig voelen kun je denken aan belediging en bedreiging. Het zichtbaar dragen van een bodycam werkt preventief op het verbale geweld, zo blijkt uit ervaring bij andere gemeenten. De bodycam heeft een afschrikeffect, de Boa zet hem aan als het nodig is en wijst je erop. De verwachting is dat het aanzetten van de camera bij de meeste mensen als een rem werkt; ze zullen hun gedrag aanpassen. De bodycams worden eerst voor één jaar ingezet, daarna wordt het gebruik geëvalueerd.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Onze medewerkers hebben een belangrijke rol bij de leefbaarheid in onze gemeente. Zij gaan vaak als eersten -nog voor de politie- op onrust en overlast af en proberen zaken op te lossen. Dan is het zeer verontrustend dat zij bij het doen van hun werk soms last hebben van agressie en verbaal geweld. De camera kan helpen om sneller de rust weer terug te vinden. Gelukkig zijn de meeste mensen ook zonder camera wel voor rede vatbaar. Dat zijn we ook zo gewend in Oost Gelre.”

Gebruikersprotocol
Bodycams worden alleen ingeschakeld in situaties waarvan de Boa vindt dat dit nodig is met het oog op de eigen veiligheid. Opnamen worden in principe alleen gemaakt in de openbare ruimte en openbare gebouwen. Er is een gebruikersprotocol opgesteld voor situaties waarbij de Boa de bodycam inzet. Ook staat hierin beschreven op welke manier de beelden vastgelegd en gebruikt mogen worden vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.