Colleges Aalten, Oost Gelre en Winterswijk nemen besluit over gunning huishoudelijke hulp

AALTEN/WINTERSWIJK/OOSTGELRE – De colleges van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben vorige week ingestemd met het gunnen van de contracten voor huishoudelijke hulp aan de thuishulporganisaties. Dat betekent dat de huishoudelijke hulp voor inwoners voor 2016 geregeld is.

Op 31 december 2015 lopen de contracten af met de huidige aanbieders van de hulp bij het huishouden. Om die reden zijn de gemeenten in de afgelopen periode in gesprek gegaan met alle huidige aanbieders van thuishulp.

Aanbieders huishoudelijke hulp in 2016
Op dit moment zijn de gesprekken met alle huidige aanbieders afgerond. Aan al deze partijen zijn zogenaamde ‘raamovereenkomsten’ voor 2016 aangeboden. Hierbij gaat het om raamovereenkomsten voor de ‘HH1’ (schoonmaakwerkzaamheden) en voor ‘HH2’ (naast schoonmaakwerkzaamheden ook ondersteuning bij de organisatie van het huishouden). Uit de onderhandelingen zijn vervolgens de aanbieders naar voren gekomen, waaraan de colleges de huishoudelijke hulp in 2016 gunnen. Voor Oost Gelre zijn dit:

HH1: TSN, Zorgkompas, Vitaal Thuiszorg, T-zorg
HH2: TSN, Zorgkompas, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Careaz, Vitaal Thuiszorg, T-zorg

Wat betekent dit voor klanten?
Alle klanten houden tot en met 31 december 2015 hun huidige hulp. Inwoners met hulp van TSN, Zorgkompas, Vitaal Thuiszorg en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé houden ook in 2016 hun hulp. T-zorg is een nieuwe aanbieder in 2016. Careaz heeft aangegeven de werkzaamheden voor Hulp bij het huishouden 1 (HH1) te beëindigen. De overige dienstverlening van Careaz gaat gewoon door. In Oost Gelre betreft het 28 klanten die HH1 ontvangen van Careaz. De betrokken klanten en medewerkers zijn door Careaz persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht. Careaz is nog in gesprek met andere aanbieders van huishoudelijke hulp in de gemeente om te kijken of er mogelijkheden zijn om medewerkers van Careaz over te nemen.