18 april 2024
Home » Gemeente » Concept Omgevingsvisie Oost Gelre gereed

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

“Wij leven met ons ons allen in een snel veranderende wereld, waarvan de gevolgen ook in Oost Gelre merkbaar zijn. Dat vraagt van ons allen en van ons als gemeentebestuur om goed vooruit te kijken. Welke gemeente willen wij zijn in 2040, wat zijn onze wensen op het gebied van wonen, werken, landbouw, energie, landschap, zorg, welzijn, gezondheid, onderwijs, recreatie en sport?

Hoe gaan wij al die wensen een plek geven, op een manier dat die goed naast elkaar en mét elkaar kunnen bestaan en met voldoende ruimte voor iedereen? Welke keuzes moeten we daarvoor maken? Al deze vraagstukken krijgen een plek in onze omgevingsvisie 2040”, aldus wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jos Hoenderboom.

Samen komen tot een visie
De basis voor de concept-omgevingsvisie is gelegd met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Via gesprekken, werkateliers, bijeenkomsten en online enquêtes. Die gingen over belangrijke thema’s als wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Wethouder Jos Hoenderboom: “Een belangrijke pijler onder de omgevingsvisie is ruimte voor landschap, water en natuur, maar wel zo dat de agrarische- en andere sectoren in ons buitengebied een goed toekomstperspectief wordt geboden”.

Oost Gelre wil een leefbaar landelijk gebied voor alle inwoners, bedrijven en natuur. De verschillende opgaven in het landelijke gebied vragen elk tijd en ruimte om op te lossen. In de planvorming moeten we rekening houden met het combineren van ruimtelijke functies. Want de optelsom van opgaven vergt meer ruimte dan beschikbaar is. Dat betekent keuzes maken in de ruimtelijke puzzel om dilemma’s te kunnen oplossen. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. En gezamenlijk voor een vitaal platteland te staan met vitale ondernemers.

Bijeenkomst in de Mattelier op 15 februari om 19:30 uur
Wij nodigen de inwoners en ondernemers in Oost Gelre uit voor een werkatelier op 15 februari a.s. om 19.30 uur in de Mattelier in Groenlo. Na een korte toelichting vanuit de gemeente over de concept-omgevingsvisie gaan we graag met u in gesprek hierover. Wat vindt u goed? Wat kan beter? Wat mist u? We vragen daarbij speciaal aandacht voor de ruimtelijke keuzes die we gaan maken als het over onze leefomgeving gaat, nu en straks. We zijn benieuwd naar uw mening daarover.

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst?
Aanmelden voor deze bijeenkomst voor en door inwoners doet u eenvoudig via www.oostgelre.nl/omgevingsvisie-oost-gelre. Schriftelijk kunt u reageren op de concept omgevingsvisie door een bericht te sturen naar omgevingsvisie@oostgelre.nl. Dit kan tot en met 20 februari a.s.

Wat doen we met uw reacties?
Uw reacties op de concept-omgevingsvisie verwerken we in de ontwerp-omgevingsvisie. De ontwerp-omgevingsvisie wordt naar verwachting in april door het college vastgesteld. Daarna zal het document ter visie worden gelegd. Dat is een standaardprocedure waarin iedereen die dat wil gedurende 6 weken de gelegenheid krijgt om te reageren op de ontwerp-omgevingsvisie.  Door een zienswijze in te dienen geeft u aan met welke punten uit de omgevingsvisie u het wel of niet eens bent en waarom. De gemeente neemt alle ingediende zienswijzen in behandeling. Dit kan leiden tot aanpassing van de omgevingsvisie. Na het verwerken van de ingediende zienswijzen is de laatste stap dat de omgevingsvisie door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Meer weten over de concept-omgevingsvisie?
Op onze website leest u de gehele concept-omgevingsvisie voor Oost Gelre: https://www.oostgelre.nl/omgevingsvisie-oost-gelre

Bron(nen) & Afbeelding(en)