Bron/auteur: Streekgids.nl

Duurzaam wonen op locatie Oldenhuis Groenlo

Inloopavond 29 mei van 20.00 tot 21.30 uur in De Mattelier
GROENLO – Het college van B&W van gemeente Oost Gelre heeft ingestemd met het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van de locatie Oldenhuis in Groenlo. Het is één van de stappen in het realiseren van 40 woningen op die locatie. Op woensdag 29 mei organiseert de gemeente in samenwerking met Oldenhuis Ontwikkeling BV een inloopavond in De Mattelier. Wethouder Marieke Frank is blij met de stappen die nu gezet worden. “Wonen is een speerpunt van dit college. Het hele plan wordt nu in één keer ontwikkeld en dat geeft vaart aan onze ambities.”

Oldenhuis was in vroeger jaren een meubelfabriek. Het terrein was al langer in beeld voor woningbouw. Uiteindelijk is in goed overleg besloten tot realisering van 40 woningen, van starterswoningen en seniorenwoningen tot vrijstaande woningen. Wethouder Frank: “Aanvankelijk was het idee om de bouw van de woningen in fases te realiseren. Dat idee is nu losgelaten. Het blijkt dat er nu behoefte is aan de realisering van seniorenwoningen. Daarom stemt het college er mee in dat het hele plan in één keer ontwikkeld wordt.” Het streven is om in het voorjaar van 2020 te beginnen met het bouwrijp maken van de wijk.

Duurzaam en groen
Het wordt een groene en duurzame wijk. De plannen worden in overleg met alle betrokkenen uitgewerkt door de initiatiefnemer Oldenhuis Ontwikkeling BV. Dus zowel met potentiële gegadigden als met de buurt en directe omgeving. Wethouder Frank: “Het wordt een kwalitatief hoogwaardige wijk. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk ingepast. De energie komt van een eigen weide met zonnepanelen. En het wordt een gasloze wijk. Dat sluit prima aan bij onze ambitie van een energieneutraal Oost Gelre in 2030.”

Beeldkwaliteitsplan
In het beeldkwaliteitsplan beschrijven we de opzet van de wijk en de verkaveling. Ook geven we een richting aan voor de toekomstige openbare ruimte. Ten slotte geven we de beoogde sfeer en uitstraling van de woningen weer. Het beeldkwaliteitsplan vormt uiteindelijk het kader om toekomstige aanvragen voor woningbouw te toetsen. Daarnaast vormt het beeldkwaliteitsplan de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 31 mei voor een periode van zes weken ter inzage.

Inloopavond
De inloopavond is op woensdag 29 mei tussen 20.00 en 21.30 uur in De Mattelier (Mattelierstraat 19 in Groenlo). Zowel de gemeente als de Ontwikkelcombinatie geven informatie over het plan en de ambities op het gebied van duurzaamheid en groen. Daarnaast wordt het beeldkwaliteitsplan toegelicht. Wethouder Frank hoopt op veel belangstellenden. “Ik hoop natuurlijk op veel belangstelling van mensen die graag op de locatie Oldenhuis willen wonen. Het is een mooie en belangrijke ontwikkeling voor Groenlo.”Een gedachte over “Duurzaam wonen op locatie Oldenhuis Groenlo”

  1. Worden dit koop, of huur woningen.
    Is er misschien nog een info avond?
    Omdat dit een avond voor hemelvaartsdag is, en veel mensen waaronder wij, weg zijn voor een lang weekend.

Reacties zijn gesloten.