Home » Gemeente » Gemeente Oost Gelre staat voor kunst en cultuur

Gemeente Oost Gelre staat voor kunst en cultuur

1208

Culturije als cultuurpunt voor het basisonderwijs in Oost Gelre

OOST GELRE – Op 6 juni is de uitgangspuntennotitie ‘Kunst en cultuur in Oost Gelre’ aangeboden aan de gemeenteraad in Oost Gelre. Wethouder Arjen Schutten: “De kunst- en cultuursector is groot en omvangrijk in Oost Gelre. Als gemeente vinden we kunst en cultuur belangrijk. Toch is er in onze gemeente nog geen kunst- en cultuurbeleid. Dat gaat veranderen. We willen kunst en cultuur meer zichtbaar maken. En inzetten op samenwerking en verbinden. De uitgangspuntennotitie gaat ons daarbij helpen.”

1e netwerkbijeenkomst voor kunst- en cultuursector Oost Gelre
Maandagavond 5 juni vond bij Lokalen Lichtenvoorde de eerste netwerkbijeenkomst plaats voor de kunst- en cultuursector. En dat kunst en cultuur leeft, bleek uit de grote opkomst. Verschillende organisaties, verenigingen, stichtingen, kunstenaars, het onderwijs, en inwoners uit de sector waren aanwezig. Zij konden meedenken over het uitvoeringsprogramma voor het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. En er was ruimte om informatie uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

Ondertekening Lokaal convenant cultuureducatie Oost Gelre 
Tijdens de netwerkavond werd het Lokaal convenant cultuureducatie ondertekend. Dit is een convenant tussen alle basisscholen in Oost Gelre en de gemeente. Waarbij vooral het belang van kwaliteit in het kunst- en cultuuronderwijs wordt onderschreven. De basisscholen richten vanaf september 2023 hun cultuuronderwijs in via cultuurmenu’s. Wethouder Schutten: “Het idee is dat kinderen in alle groepen via de cultuurmenu’s in aanraking komen met de verschillende disciplines van kunst en cultuur. Zoals dans, muziek, beeldende kunst, drama, literatuur, media en erfgoed. Dat is natuurlijk heel divers. Culturije gaat als cultuurpunt voor de basisscholen, de scholen hierin begeleiden. Hierdoor worden de leraren ontlast. Een mooie samenwerking!” Meer informatie hierover kan verkregen worden via Nathalie Olde Hartmann van Culturije (n.oldehartmann@culturije.nl).

Bron(nen) & Afbeelding(en)