Gemeente Oost Gelre zoekt maatjes voor nieuwkomers


Helpt u nieuwkomers zich thuis te voelen in Oost Gelre? Deze week begint de gemeente Oost Gelre met het werven van vrijwilligers voor de begeleiding van nieuwkomers. Wethouder Jos Hoenderboom vertelt: “Deze vrijwilligers worden maatjes van nieuwkomers en helpen hen bij de integratie in onze samenleving in Oost Gelre. Een belangrijke en leuke vrijwilligersklus!”
Een maatje is iemand die gekoppeld wordt aan een nieuwkomer. Hij of zij treedt (gemiddeld) gedurende een paar maanden tot een jaar als maatje op. Wethouder Hoenderboom legt uit: “Als maatje help je iemand de weg te vinden in Oost Gelre en de Nederlandse samenleving. Vaak hebben deze nieuwkomers veel meegemaakt. Het is dan ook belangrijk dat iemand ze op weg helpt. Zo geven we ze de kans om mee te doen aan onze samenleving en worden ze onderdeel van onze gemeenschap. Maatjes worden begeleid en ondersteund door iemand van de gemeente.”

Wat zijn nieuwkomers?
De gemeente huisvest al jaren nieuwkomers in de gemeente. Dit zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor minimaal 5 jaar en mogen hier wonen, werken en naar school.

Belangrijk voor een maatje
Om geschikt te zijn als maatje moet je goed kunnen luisteren en het leuk vinden om met iemand ontspannende en alledaagse activiteiten te ondernemen. Ook is het belangrijk dat je graag kennis wil maken met iemand die uit een andere ‘wereld’ dan de jouwe komt.

Koppeling tussen maatje en nieuwkomer

Het is een voorwaarde dat het tussen een maatje en een nieuwkomer klikt. Een coördinator van de gemeente (Lisa Steneker) koppelt een maatje zorgvuldig aan een nieuwkomer. Hierbij letten we op jullie wensen en mogelijkheden. Vaak vindt er eerst een ontmoeting plaats om te kijken of het klikt. Daarna volgt een proefperiode van twee maanden.

Foto: PR