Bron/auteur: Gemeente Bronckhorst

Gemeente wil investeren in binnensport Bronckhorst

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst willen investeren in de binnensport in de gemeente. Daarom vragen ze de raad een bedrag van 9,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een binnensportaccommodatie in Vorden (deelgebied Noord), een binnensportaccommodatie in Hengelo/Keijenborg (deelgebied Midden) en een uitbreiding bij sporthal de Pol in Zelhem (deelgebied Oost). De raad beslist hierover bij de perspectiefnota in juli.

Dit is het resultaat van  een onderzoek naar de binnensport in de gemeente Bronckhorst.
B en w willen inzetten op bereikbare, toekomstbestendige duurzame binnensportaccommodaties passend bij het gebruik in de gemeente. Voorop staat dat iedere inwoner binnen redelijke afstand gebruik kan maken van een sportaccommodatie. Dat betekent dat er voldoende kwalitatief goede accommodaties moeten zijn, verspreid over de ‘deelgebieden’ van de gemeente. De gemeente wil daarom investeren in duurzame accommodaties op de juiste plekken.

Plannen
In deelgebied Oost sluiten de gymzalen in Halle en Zelhem per januari 2024. Het gebruik van deze accommodaties is onvoldoende en kan met enige aanpassingen aan sporthal De Pol in Zelhem worden toegevoegd. De capaciteit van sporthal de Pol wordt uitgebreid, door het sportoppervlakte te vergroten en de huidige zaal functioneler in te richten.

In deelgebied Midden zijn plannen voor het toevoegen van een extra zaaldeel. In dit gebied is het binnensportgebruik hoog, waardoor er sprake is van een tekort aan zaalcapaciteit. De meest geschikte locatie voor het extra zaaldeel wordt nog onderzocht.

In deelgebied Noord loopt op dit moment een onderzoek naar de combinatie van een nieuwe sportaccommodatie met de VO-school in Vorden. Daar worden verschillende opties nog afgewogen, met directe gevolgen voor de sportaccommodatie. Investeringen in de overige sporthallen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, gebeurt op natuurlijke momenten zoals bij vervanging of beschikbare subsidies.

Evert Blaauw: “De leefbaarheid in Bronckhorst en de gezondheid van onze inwoners zijn enorm belangrijk. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn. We willen onze inwoners en sportverengingen daarom graag blijven faciliteren, met een duurzame sportaccommodatie in elk deelgebied. Bij de perspectiefnota in juli weegt de raad af of deze investeringen financieel haalbaar zijn, of dat we toch andere keuzes moeten maken.”