Gemeenten in gesprek over besluit huishoudelijke ondersteuning

OOST GELRE?AALTEN?WINTERSWIJK – In het gemeentekantoor van Winterswijk heeft dinsdag 1 maart een gesprek plaatsgevonden tussen medewerkers van TSN Thuiszorg, vakbond FNV en SP en drie wethouders uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Aanleiding was de oplossing die de gemeenten kiezen voor de huishoudelijke ondersteuning als TSN daadwerkelijk failliet gaat.

De gemeenten hebben besloten om bij faillissement van TSN de huishoudelijke ondersteuning onder te brengen bij de overige aanbieders waarmee zij nu een contract hebben. Deze aanbieders zijn Zorgkompas, Tzorg, Marga Klompé, Careaz en Vitaal Thuiszorg. Wethouders Jos Hoenderboom, Henk Wiltink en Wim Aalderink hebben dit eerder genomen besluit in het gesprek met de TSN-medewerkers, FNV en SP nader toegelicht. Zij waarderen de maatschappelijke betrokkenheid van de overige aanbieders zeer.

Reactie wethouders
Wethouder Jos Hoenderboom: “Onze eerste verantwoordelijkheid is de zorg voor onze cliënten. Werkgelegenheid is secundair. We gaan wel ons best voor de medewerkers van TSN doen, maar kunnen geen garanties geven.” Hoezeer de colleges ook meevoelen met de medewerkers, de gemeenten blijven bij dit besluit. Wethouder Aalderink: “Wij kunnen als gemeenten niet op de stoel van de werkgevers gaan zitten.”

Cliënt voorop
De collegeleden begrijpen dat de medewerkers van TSN Thuiszorg graag bij hun cliënten aan het werk willen blijven. De gemeenten willen daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Bij een faillissement hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid om de zorg op een goede manier te regelen. De cliënt staat daarbij voorop.

Informatie voor cliënten
In de komende dagen hebben de gemeenten een vervolggesprek met de overige aanbieders. De gemeenten informeren de cliënten zo spoedig mogelijk over de gemaakte afspraken voor de toekomst.