Gemeenteraad akkoord met plannen Besselinkschans

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 575.000 voor de uitvoering van de Visie Besselinkschans. De gemeente kan nu aan de slag met de uitvoering van de plannen die samen met bewoners en betrokkenen uit het gebied zijn opgesteld.

Wethouder Vincent van Uem is zeer tevreden: “De Visie Besselinkschans gaat uit van integraliteit tussen de thema’s en afstemming van de verschillende belangen. In de voorbereiding en ook richting de uitvoering hebben we veel geïnvesteerd in draagvlak en samenwerking. Dit besluit doet recht aan het participatieproces met de belanghebbenden én de inwoners”.

Besselinkschans uithangbord voor Oost Gelre
Ook wat betreft de inhoud schetst de wethouder het belang: “We dragen hiermee in belangrijke mate bij aan het versterken van onze kernkwaliteiten. Eén daarvan is Oost Gelre als evenementengemeente. Een andere is het aantrekkelijke landschap, van belang voor toeristen en recreanten. En door de integrale aanpak verkleinen we bovendien de kans op wateroverlast in Lichtenvoorde. Er is en blijft in het gebied ook nadrukkelijk ruimte voor agrarisch ondernemen. De Besselinkschans wordt een uithangbord voor onze gemeente. Over een paar jaar is het een nóg aantrekkelijker gebied voor onze inwoners en bezoekers om te verblijven en te recreëren.”

Vervolg uitvoering

De samenwerkende partijen kunnen nu starten met de uitvoering van de verschillende voorstellen voor de Besselinkschans. Tijdens de Begrotingsraad van november 2015 werden de kredieten voor de wateropgave rondom Lichtenvoorde al vastgesteld. Bij de uitvoering worden de klankbordgroep, de verschillende themagroepen, omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw nauw betrokken.

Overzicht van projecten
Enkele voorbeelden van projecten waarmee de gemeente van start kan zijn:
– De inpassing van retentievijvers en beken in het bestaande landschap;
– Het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de Engelse Schans en de Grolse Linie 1627;
– Het geschikt maken van de Engelse Schans voor kleine evenementen;
– Het aanleggen en verbeteren van de paden- en wegenstructuur, inclusief wandelroutes;
– Het versterken van de entrees en de aanleg van centrale parkeervoorzieningen;
– Het verder verkennen van de mogelijkheden voor evenementen en het opstellen van een promotiecampagne/marketingplan om het gebied te promoten als evenemententerrein.

Meer informatie
Op de website www.besselinkschans.nl staat meer informatie, waaronder een overzichtskaart met de voorstellen voor het gebied en een toelichting daarop.