Huishoudelijke hulp blijft ook in 2016 in Oost Gelre

OOST GELRE – In de gemeente Oost Gelre blijft de hulp bij het huishouden ook in 2016 bestaan. Dat besluit heeft het college van B&W genomen. Het besluit wordt op 19 mei aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit.

Wethouder Jos Hoenderboom: “De voorziening ‘hulp bij het huishouden’ blijft in de huidige vorm ook in 2016 in Oost Gelre bestaan. Dat besluit heeft het college genomen. We vinden het belangrijk om de tijd te nemen voor het onderzoeken van alternatieven. Dat kan nu. En terwijl we dat doen, houden we onze kwetsbare inwoners in beeld.”

Klik voor meer informatie

Nieuwe alternatieven en mogelijkheden
In 2015 en 2016 bekijkt de gemeente welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor de huidige voorziening hulp bij het huishouden. Bijvoorbeeld het organiseren van een was- en strijkservice en een boodschappendienst. Daarbij zoekt de gemeente ook verbinding met de doelgroep van de Participatiewet: mensen die lastig aan werk kunnen komen. Bijvoorbeeld door een (licht) verstandelijke beperking of onvoldoende opleiding. Zij kunnen hier mogelijk een rol in gaan spelen. Ook wil de gemeente kijken naar een mogelijke combinatie van hulp bij het huishouden en begeleiding.

Raadsvergadering 19 mei
Op 19 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit over hulp bij het huishouden in 2016. De raadsvergadering begint om half 8 in het stadhuis in Groenlo.