Laaggeletterden presenteren hun eigen oplossing in wedstrijd

Bijna 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met taal en rekenen. Dit heeft een enorme impact op hun leven en zelfredzaamheid. Tel mee met Taal heeft een wedstrijd ‘Vanzelf-sprekend’ uitgeschreven. Tien groepen laaggeletterden hebben een oplossing bedacht voor de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.

TaalTeam (T-Team) Achterhoek
Vanuit de Achterhoek doet het T-team Achterhoek mee. Het team bestaat uit Chris, Harm, Geert, Gerard, Gina, Rick, Lienke, Ellen en Luuk. Zij willen zelf video’s en filmpjes leren maken om aan men-sen te laten zien wat de moeilijkheden zijn in taal. Daarmee wil T-Team Achterhoek de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ winnen.

Stem ook!
De groepen komen uit het hele land en hebben hun hun idee, oplossing of boodschap zelf verwerkt in een korte pitch. Kijk op www.telmeeteltaal.nl/stemmen en stem op het beste of origineelste idee. Stemmen kan tot en met 11 maart 2018. Naast een publieksprijs wordt er een juryprijs uitge-reikt. Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de winnende ideeën.

De teams
Het project ‘Vanzelfsprekend’ is onderdeel van het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal en wordt uitgevoerd door landelijk kenniscentrum Movisie. Movisie werkt hiervoor samen met vier partnerorganisaties, die de teams lokaal/regionaal begeleiden:

Partoer: Team Fryslân
CMO Stamm: Team Abracadabra Hoogeveen, Team Winschoten
Spectrum: T-team Achterhoek, Heel Brabant Leert
Zorgbelang: Breinstormers Brabant (Zorgbelang Brabant), Routehorloge Gelderland (Zorgbelang Gelderland), Hulpknop Gelderland (Zorgbelang Gelderland), Het Sprekende Medicijn-etiket Rotterdam (Zorgbelang Zuid-Holland).

Landelijk actieprogramma
Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevor-deren van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen. Het programma helpt gemeenten, werkgevers, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere par-tijen om de doelgroep te vinden, door te verwijzen, te motiveren en een passend cursusaanbod te doen. Samen zorgen zij ervoor dat méér laaggeletterden aan de slag gaan met taal, rekenen of computervaardigheden en dat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien. Want het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid gaan hand in hand.