Foto: |

Marveld Recreatie Groenlo deelnemer aan pilot toegangstest

Deel dit bericht

GROENLO/ACHTERHOEK – Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. In de Achterhoek is het zwembad van Marveld Recreatie aangewezen om op zaterdag 17 april deel te nemen aan de proef.

Mensen kunnen zich straks aanmelden bij de organisator van het evenement of de activiteit, de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De organisator weet dan ook hoe u zich (gratis) kunt laten testen voor het evenement. En hoe u uw testbewijs krijgt. Doel van deze nieuwe pilots met toegangstesten is om verder te onderzoeken hoe de inzet van testen werkt. Het Rijk werkt samen met Stichting Open Nederland om de uitvoering van pilots in goede banen te leiden.

Beperkt aantal bezoekers
Het gaat in de pilots om activiteiten op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april, met een beperkt aantal bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen.

Sneltest

Bezoekers moeten van tevoren dus een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Als deze succesvol zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote schaal.