Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annette Bronsvoort


OOST GELRE – De nieuwjaarstoespraak zoals burgemeester Annette Bronsvoort deze maandag 7 januari voordroeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre ging over verandering. De receptie werd goed bezocht en gehouden bij Beusink aan de Lievelderweg 106 in Lievelde.

Vorig jaar was mijn nieuwjaarstoespraak behoorlijk lang en heb ik uitgebreid stilgestaan bij alle mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente; de zaken waar we goed in zijn. Deze keer houd ik het kort en wil ik juist ingaan op de dingen waar we nog beter in kunnen worden.

Nieuwe inwoners
Maar eerst even dit. Het is al bijna traditie dat ik iets zeg over het inwonertal van onze gemeente. Een stijgend aantal inwoners zien we als een bevestiging van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente en als motivatie om er samen de schouders onder te zetten om er nog weer een tandje bij te doen voor onze inwoners en voor mensen die hier willen werken en wonen. Nou, ik kan u blij maken, we zijn per saldo met 24 inwoners gegroeid. Onze gemeente telt op 1 januari 2019 29.696 inwoners.
Tegen alle nieuwe inwoners – en zeker ook tegen de mensen die vanwege onveilige situaties in eigen land hiernaartoe gevlucht zijn en een huis in onze gemeente hebben gevonden – zeg ik graag: hartelijk welkom in onze mooie gemeente Oost Gelre. Ik hoop dat u zich hier snel thuis zult voelen en volop mee kunt doen.

Over inwoners gesproken:
Onlangs ontving ik een handgeschreven briefje van Jan Cremer, u weet wel, de bekende schrijver van bijvoorbeeld “Ik, Jan Cremer”. De brief is geschreven op papier van een Duitse Gasthof. Ik zie helemaal voor me hoe hij in Landgasthof Schwanen in Bad Bellingen aan een tafeltje zit en denkt, “laat ik mevrouw Bronsvoort, de burgemeester van Oost Gelre, eens een briefje schrijven.” Ik vind dat zo bijzonder en leuk dat ik het graag met u wil delen. Hij schrijft mij dat zijn grootouders – toen zij zich in 1828 voor het eerst in Nederland vestigden – in Groenlo zijn komen wonen. Hij heeft dit beschreven in zijn boek Fernweh (vertaling: Reislust). Hoe leuk is dit.
Dit is toch een mooie aanvulling op het al rijke verhaal van de historie van Grolle. En misschien een leuk idee om een stukje tekst van Jan Cremer toe te voegen aan de muurgedichten in Groenlo.

Jaar van verandering
In de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie heb ik dit het jaar van de verandering genoemd. We gaan het komende jaar weer heel veel doen. U hebt veel plannen en dat geldt ook voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Een Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde;
het faciliteren van het bouwen naar behoefte, voor jong en oud; de markt is in beweging, er is behoefte, het moet nu gebeuren!
een Programma Kleine Kernen (met het beschikbaar hebben van bouwkavels in alle kernen);
de aandacht voor mensen in de bijstand en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
Geef Lichtenvoorde Kleur (de Bonifatiushof en de Nieuwmarkt)
De plannen om ondermijning tegen te gaan;

Belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die ook verandering teweeg brengen. Maar dat zijn veranderingen die we kunnen plaatsen, waar we ons iets bij kunnen verbeelden, veranderingen die op zich nog wel in een ‘vertrouwd’ vakje passen in ons hoofd.

Energietransitie
Maar veruit de grootste verandering gaan we meemaken met de energietransitie en klimaatadaptatie.
Voor wie de discussie niet zo volgt: Energietransitie gaat over de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen; dus van olie, gas en kolen naar windmolens, zonnepanelen, bio-installaties etc..
Klimaatadaptatie gaat over het wapenen tegen wateroverlast, extreme hitte en droogte. Zoals het aanleggen van retentiegebieden en met als klein voorbeeld: tegel er uit, plantje er in.

Klimaat verandert
Het klimaat verandert. Dit gaat snel en met grote gevolgen. Wij merken de gevolgen al maar onze kinderen en kleinkinderen zullen hiervan nog meer gevolgen ondervinden als we ons leven niet veranderen. De ambities op het terrein van energietransitie zijn hoog, de urgentie ook.
Wij hebben die ambitie ook, de Achterhoek, Oost Gelre, in 2030 energieneutraal!

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft zich op dit thema ook al duidelijk uitgesproken.
In maart is een Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld en in december jl. het plan voor grootschalige hernieuwbare energie-opwekking.

Enthousiaste voorhoede
Welke keuzes er ook gemaakt worden – windmolens, zonnepanelen, nieuwe technieken – en wie de kosten ook gaat dragen: er gaan veranderingen komen.
Een enthousiaste voorhoede heeft al goede voorbeelden opgeleverd: onze Energiecoöperaties Zonnig Zieuwent, Groenkracht Groenlo, Duurzaam Vragender en Keizonnig Lichtenvoorde; niet te vergeten de Stichting Energiek waardoor met het warme water van de biogascentrale het zwembad, de Antoniushove en het gemeentehuis kunnen worden verwarmd. Hele mooie initiatieven, maar het is niet genoeg. Veel meer is nodig.

Veranderen is lastig
We weten allemaal hoe lastig het is om te veranderen. Hoe we geneigd zijn vast te houden aan de dingen die we kennen, dingen die comfortabel voor ons zijn. Hoe gemakkelijk het is om ergens tegen te zijn, koplopers of dwarsdenkers niet serieus te nemen en te reageren met ja maar, of om niets te doen.
We willen in Oost Gelre veranderen, in 2030 willen we zoals gezegd energieneutraal zijn.
Onze plannen gaan niet iets opleveren als we op dezelfde manier door blijven gaan.
We moeten ook zelf veranderen. Ik moet veranderen. Ik moet dingen doen en dingen laten. Ik kan niet meer naar een ander kijken, ik moet naar mezelf kijken.

Open staan voor verandering
Het is meestal niet moeilijk om argumenten te bedenken waarom iets niet kan. Dat zie je nu ook in de discussie over de energietransitie. Moeten alle huizen van het gas af? Is de warmtepomp het beste alternatief? Maar daar gaat het niet om. Natuurlijk mag er ook kritiek of twijfel zijn bij de voorgestelde oplossingen.
Waar het om gaat is de verandering in onszelf, om het anders denken over energie en klimaat. Om te accepteren dat we móeten veranderen. En vooral dat die verandering bij onszelf begint.

Verandering betekent open staan voor nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Natuurlijk hebben we internationale en landelijke klimaatverdragen nodig. Maar de belangrijke stap naar energieneutraal worden begint lokaal, hier in Oost Gelre. Wij kunnen dat ook.

Onze kernkwaliteiten
Ik ben buitengewoon trots op Oost Gelre. Volgens mij bent u dat ook.
U bent trots op wie we zijn en hoe we met elkaar de dingen doen.
Trots op onze evenementengemeente, op onze innovatieve bedrijvigheid, op ons landschap en op de zorg en aandacht die we voor elkaar hebben.
Laat dat vooral zo blijven, laat die kernkwaliteiten ook de pijlers zijn onder de verandering, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we nemen voor onze toekomst. Dan kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat we ook in de opdracht om te veranderen, zullen slagen.

Dichtbij winnen we de wereld

Tot slot. Hebt u geluisterd of gekeken naar de kersttoespraak van onze Koning?
Op mij maakte de toespraak indruk. Mooi hoe hij verwoordde dat dichtbij huis de wereld gewonnen wordt.
Niet Den Haag, Amsterdam of de Randstad gaf hij als voorbeeld. Hij benoemde de dorpen op het Noord-Groningse platteland. Hij zei: “Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes”. (Klein Huisjes is een dorp op het Noord-Groningse platteland). Hij roemde de initiatieven van de inwoners van Kleine Huisjes; alles wat zij samen hebben georganiseerd en opgepakt: van het runnen van een dorpshuis tot het vormen van een energiecooperatie. De kwaliteiten die hij het dorp Kleine Huisjes toedicht, zijn ook onze kernkwaliteiten. Als ik op zijn uitspraak doorborduur, het begint in Kleine Huisjes, maar op korte afstand gevolgd door Oost Gelre!