Ondertekening basisafspraken De Woonplaats


OOST GELRE – Naar aanleiding van het Bod 2017 hebben BBV Bastion ’95, de gemeente Oost Gelre en De Woonplaats afspraken opgesteld ten aanzien van een aantal essentiële onderwerpen met betrekking tot het volkshuisvestingsbeleid. Deze afspraken zijn vandaag, donderdag 2 maart, ondertekend in het gemeentehuis te Lichtenvoorde.

Een voorwaarde van de Woningwet is dat de gemeente een volkshuisvestelijk beleid, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘woonvisie’, vastlegt vóór 1 januari van dat jaar. Omdat er ten tijde van het Bod 2017 nog geen actuele woonvisie lag is besloten om geen prestatieafspraken te maken voor het jaar 2017. Op verzoek van gemeente Oost Gelre is alsnog besloten om een aantal belangrijke afspraken vast te leggen voor 2017.

De onderwerpen Belangenvereniging Bastion ’95, de gemeente Oost Gelre en woningstichting De Woonplaats hebben een overeenkomst opgesteld ten aanzien van de volgende aspecten: • Vergunninghouders; • De verkoop van huurwoningen; • Kwaliteit en duurzaamheid. In de bijlage vindt u het volledige document dat is ondertekend.

De overeenkomst is getekend door de volgende personen:
• Mw. M. Pasman van Belangenvereniging Bastion ’95;
• Dhr. V. van Uem, wethouder van gemeente Oost Gelre;
• Mw. M. Wolters, directeur van De Woonplaats.

v.l.n.r.: Marietje Pasman, Vincent van Uem en Marion Wolters.