Onderzoek naar huisvesting vergunning-houders in voormalige school Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een besluit genomen over de voormalige school aan de Frans Halsstraat 35 in Lichtenvoorde. Het college wil onderzoeken of het mogelijk is om tussen de 18 en 25 vergunninghouders in dit leegstaande gebouw te huisvesten.

Het gaat om de huisvesting van vergunninghouders. Dat zijn mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Hun aanvraag is beoordeeld en ze hebben een verblijfsvergunning gekregen. Ze mogen 5 jaar in Nederland blijven en hebben recht op huisvesting. Elke gemeente moet jaarlijks een aantal vergunninghouders huisvesten.

Taakstelling
Dit jaar moet Oost Gelre tussen de 80 en 90 vergunninghouders huisvesten. Echter de woningcorporaties hebben daarvoor niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. Daarom kijkt de gemeente ook naar andere oplossingen, zoals eigen vastgoed van de gemeente. In dit geval gaat het om de voormalige school aan de Frans Halsstraat in Lichtenvoorde.

Een procedure in stappen
Voordat het zover is moet er nog wel het nodige gebeuren:
1. Dit onderzoek kost geld, daarvoor moet de gemeenteraad toestemming geven;
2. Het is belangrijk dat de buurt de mogelijkheid krijgt om te reageren op dit plan;
3. De verbouwings- en exploitatiekosten moeten goed in beeld worden gebracht;
4. Belangrijk is ook voor welke doelgroep(en) het verbouwd wordt (alleenstaanden / gezinnen);
5. Het beheer en de begeleiding van de mogelijke bewoners moet goed georganiseerd worden;
6. Als  dat allemaal gebeurd is neemt het college een voorlopig besluit of de school daadwerkelijk wordt verbouwd en ingericht voor de huisvesting van vergunninghouders;
7. Tenslotte legt het college dit aan de gemeenteraad voor die een definitief besluit neemt.

Voorstel in de raad
Op dit moment is dus de vraag van het college of de raad geld beschikbaar wil stellen voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de school voor huisvesting van vergunninghouders. De raad behandelt dit voorstel op 10 mei in de openbare commissievergadering. Op 24 mei neemt de raad een besluit over het beschikbaar stellen van het krediet voor dit onderzoek. Beide vergadering zijn openbaar en worden in het Stadhuis in Groenlo gehouden.

Informatie
Inwoners kunnen met vragen terecht bij het aanspreekpunt vluchtelingenopvang Brandt Keegstra. Dat kan via de mail naar vluchtelingen@oostgelre.nl of telefonisch via (0544) 39 35 52.

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen staat op www.oostgelre.nl.