13 april 2024
Home » Gemeente » Onderzoek naar verdere bouwmogelijkheden Vossenburcht Lievelde 

Onderzoek naar verdere bouwmogelijkheden Vossenburcht Lievelde 

380

LIEVELDE – In 2020 is er een visie opgesteld voor Park Vossenburcht in Lievelde. Inmiddels is fase 1 van deze visie in uitvoering en is het een logisch moment om fase 2 verder vorm te gaan geven. Het college van B&W heeft daarom besloten om fase 2 van Park Vossenburcht op te starten.

Onderdeel van de visie voor Park Vossenburcht is woningbouw in parkhofjes aan de zijde van de Bergstraat, tiny houses in het park, het initiatief ‘Lokaal voor verlof’ en woningbouw aan de zijde van de kerk (fase 2).

Fase 1 in uitvoering
De kavels voor 18 woningen aan de Bergstraat in Lievelde zijn inmiddels uitgegeven. Het bouwrijp maken van het terrein is inmiddels gestart. Op korte termijn gaat de inschrijving voor de tiny houses van start. Hiermee is fase 1 van de visie voor Park Vossenburcht in uitvoering.

Fase 2 van start
Het is nu een logisch moment om fase 2 van de visie voor Park Vossenburcht vorm te geven; woningbouw aan de zijde van de kerk. Daarbij lijkt er ruimte te zijn voor een twee-onder-een-kapwoning en enkele ‘small houses’. Deze small houses worden wel aangesloten op de nutsvoorzieningen, in tegenstelling tot de tiny houses. We starten nu met verschillende onderzoeken om te kijken of dit haalbaar is.