Oost Achterhoekse gemeenten starten pilot jeugdhulp met huisartsen

Driekwart van de ouders met kinderen met psychosociale problemen meldt zich bij de huisarts. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de hulp aan deze kinderen. Daarom hebben de huisartsen en de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samenwerking gezocht.
Met subsidie van de provincie Gelderland start binnenkort een tweejarige pilot, gericht op het verbeteren van de psychosociale zorg aan jeugdigen.

Praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts
De pilot start in april. In elke gemeente gaat dan één praktijkondersteuner in één huisartsenpraktijk aan de slag. De praktijkondersteuner gaat in gesprek met de jeugdige en de ouders en helpt het probleem duidelijk te krijgen. Ook kan deze medewerker kortdurend begeleiding bieden en indien nodig verwijzen naar andere gespecialiseerde hulp. Ook geeft hij of zij informatie en advies en is contactpersoon voor andere belangrijke betrokkenen bij het gezin, zoals de school. De inzet van de praktijkondersteuner is erop gericht om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat er nodig is voor de jeugdige.