Oost Gelre sluit 2014 financieel af met positief resultaat


Bericht is aangepast

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre heeft het jaar 2014 financieel afgesloten met een positief rekeningresultaat van ruim € 2,2 miljoen. Een goed resultaat aldus wethouder Marieke Frank: “We hebben in 2014 veel projecten gedraaid. Daarnaast zijn ook de 3 decentralisaties van Jeugdzorg, Wmo en Participatie ingevoerd. Met dit resultaat blijven op de lijn van een sober financieel beleid, maar maken we wel onze ambities waar.”

Positief resultaat
Het positieve rekeningresultaat komt voort uit een groot aantal posten in de begroting. Wethouder Frank: “Soms gaat het om forse bedragen, maar er zijn ook veel kleinere bedragen, bijvoorbeeld vanuit onderhoud schoolgebouwen, sportterreinen en wegen. We hadden ook meer inkomsten dan verwacht door leges op bouwvergunningen. Ook in de Wmo is minder geld uitgegeven dan was begroot. Onder aan de streep blijft er in ieder geval dit bedrag over.”

Besteding 2,2 miljoen
Het college van B&W heeft een voorstel gedaan waar die 2,2 miljoen aan besteed zou kunnen worden. De raad neemt daarover op 16 juni een besluit. Een fors bedrag, € 650.000,-, wordt opzij gezet voor de 3 decentralisaties, aldus wethouder Frank. “We weten nog steeds niet wat er op ons af komt het komende jaar als het om de decentralisaties gaat. Het is verstandig om tegenvallers op te kunnen vangen.” Daarnaast wordt onder andere geld toegekend aan verduurzaming van woningen (€ 500.000,-). De bedragen voor stedelijke vernieuwingen (€ 170.000,-), buurtsportcoaches (€ 147.000,-) en de gracht in Groenlo (€ 465.000,-) zijn niet besteed in 2014 en worden overgeheveld naar 2015.

Informatie
De Jaarrekening 2014 wordt op 2 juni behandeld in de Commissie; de besluitvorming is op 16 juni. De jaarrekening staat op www.oostgelre.nl. Op de pagina’s 6 t/m 9 staat een samenvatting van de jaarrekening met een overzicht van de posten die hebben geleid tot het positieve resultaat.