Oost Gelre start met Keurmerk veilig buitengebied

Publieke en private partijen trekken samen de kar

De gemeente Oost Gelre gaat aan de slag met het Keurmerk veilig buitengebied. Doel is om het buitengebied veilig te houden en waar nodig veiliger te maken. Het keurmerk sluit aan bij de inspanningen om Oost Gelre veilig te houden, aldus burgemeester Annette Bronsvoort: “Samen maken we een vuist tegen criminaliteit en ondermijning.” Oost Gelre wil in januari 2019 starten met de uitvoering.

Structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit vormt de basis om tot het keurmerk te komen, aldus burgemeester Bronsvoort. Ze denkt dan aan politie, brandweer en gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan het Waterschap, Natuurmonumenten, LTO, Omgevingsdienst of de wildbeheereenheid Oost Gelre. “Samenwerking door partijen zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen we gerichte maatregelen nemen. Daar zit de kracht van het keurmerk”.

Ogen en oren in het buitengebied
Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van die partijen, benadrukt de burgemeester. “We doen juist ook een beroep op inwoners en ondernemers. “We hebben alle ogen en oren in het buitengebied nodig. Als die iets zien of horen moet het ook gemeld worden. Bijvoorbeeld als schimmige figuren navraag doen over een lege schuur. Of als er illegaal afval gedumpt wordt. En schrijven mensen het kenteken van een verdachte bestelbus op en geven ze het door. Het keurmerk zorgt voor bewustwording van dit soort feiten bij inwoners en ondernemers en het belang om die informatie te delen.”

Een logische volgende stap
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat Oost Gelre helpen bij het doorvoeren van het Keurmerk veilig buitengebied. Burgemeester Bronsvoort: “Het is een hele klus om dit te organiseren en vergt veel expertise. Het CCV heeft dat in huis. Ze benaderen alle partijen die een rol kunnen spelen en maken een plan van aanpak.”
Burgemeester Bronsvoort vindt het keurmerk een logisch uitvloeisel van de aandacht die er is voor veiligheid. “We hebben samen met omliggende gemeente één integraal veiligheidsplan. We trekken samen op in de aanpak van ondermijning. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is de volgende stap in het veilig houden van onze gemeente. Samen zorgen we er voor dat criminaliteit hier geen voet aan de grond krijgt.”




Een gedachte over “Oost Gelre start met Keurmerk veilig buitengebied”

Reacties zijn gesloten.