Home » Gemeente » Oud en nieuw: laten we het vooral gezellig houden!

Oud en nieuw: laten we het vooral gezellig houden!

723

Toch overlast? Meld dat op telefoonnummer 0900 – 8844

Oud en nieuw, dagen die met veel gezelligheid en met vuurwerk gepaard gaan. Maar de gezelligheid heeft ook een keerzijde van overlast en vernielingen door vuurwerk. Dat kost elk jaar veel geld, en elke euro vernieling is er één te veel. Toch kunnen we daar samen veel tegen doen; laten we het vooral gezellig houden.

<

h2>Overlast? Melden per telefoon!

Veel van de klachten die binnenkomen gaan over het gedrag van jongeren die met vuurwerk in groepen door de wijken en dorpen trekken en daarbij soms vernielingen plegen. Overlast kun je melden tegen lokaal tarief op het politienummer 0900-8844. Is er sprake van een calamiteit met een spoedeisend karakter, dan geldt het landelijke nummer 112.

Vernielingen? Doe aangifte

Ben je slachtoffer van vernielingen of vandalisme door vuurwerk? Doe dan aangifte! Voor de meeste incidenten kun je aangifte doen via www.politie.nl(externe link). Heb je geen internet, dan kun je via 0900-8844 een afspraak maken om aangifte op het politiebureau te doen.

Ben je getuige van een strafbaar feit, dan kun je 112 bellen. Het gaat dan natuurlijk niet om een rotje dat op een dak wordt gegooid. Maar betrap je jongeren op het moment dat zij bijvoorbeeld een grote hoeveelheid vuurwerk in een container gooien, brand stichten of een bushalte vernielen? Bel dan 112!

Meld verdachte situaties
De opslag van illegaal vuurwerk levert vaak levensgevaarlijke situaties op. Zie je ook veel ‘verkeer’ in en rond loodsen of andere opslagruimten waar normaal niemand komt? Tref je in een woning opgeslagen (illegaal) vuurwerk aan? Bel dan de politie via 0900-88 44 of anoniem via 0800-70 00 (Meld Misdaad Anoniem).

Handen af van onze hulpverleners!
Mensen met een publieke taak hebben regelmatig te maken met agressie, fysiek of verbaal geweld. Je kunt hierbij denken aan verkeersregelaars of buschauffeurs, verpleegkundigen of het personeel op een ambulance. Maar ook aan politieagenten, leraren en de medewerkers aan de balie van gemeenten en (sociale) zorginstellingen. Deze mensen doen dit met de grootste zorg; zij bieden hulp aan diegenen die dit nodig hebben. Tóch zijn zij regelmatig de dupe van de frustraties van anderen.

Dus daarom:

  • Agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit getolereerd.
  • Geef de professional de ruimte om zijn werk te doen.
  • Volg de aanwijzingen van de professional op.
  • Verstoor de (bedrijfs)orde niet.

Halt-straf
Als jongeren van 12 tot 18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij door de politie en gemeente naar Halt worden gestuurd voor een Halt-straf. Bij Halt krijgen de jongeren een passende interventie, die bestaat uit een aantal gesprekken, excuus maken en het maken van een leeropdracht. Schade vergoeden hoort ook bij deze interventie. Voor vernieling en brandstichting kan een jongere ook naar Halt worden gestuurd.

Tot slot geldt voor personen die niet voor een Halt-straf in aanmerking  komen dat zij strafrechtelijk worden vervolgd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.politie.nl.