Parkeren omgeving gemeentehuis wordt opgelost

Wethouders Bonsen en Frank: “Een parkeerkelder is geen optie.”
Het college van B&W heeft aan de raad voorgesteld de voormalige Rabobank te slopen en in te richten als tijdelijke parkeerplaats. Met de nadruk op tijdelijk, aldus de wethouders Marieke Frank (Geef Lichtenvoorde Kleur) en Karel Bonsen (Verkeer). “De komende pakweg twee jaar wordt het druk rond het gemeentehuis. Dat zorgt ook voor extra parkeerdruk. Dat gaan we eerst tijdelijk oplossen. Daarna gaan we het parkeren toekomstbestendig oplossen door de omgeving van het gemeentehuis opnieuw in te richten. Daar zien we voldoende mogelijkheden voor in de huidige omgeving. Een miljoeneninvestering in een parkeerkelder is wat ons betreft geen optie.”

Een goed tijdelijk alternatief
Beide wethouders erkennen de parkeerdruk rond het gemeentehuis. Twee belangrijke ontwikkelingen doen daar straks nog een schepje bovenop. “Careaz/Antoniushove gaat nieuw bouwen op de huidige locatie. Daarvoor moet het huidige pand wel eerst gesloopt worden. En in dezelfde periode wordt de voormalige Brede School naast het gemeentehuis tijdelijk in gebruik genomen door de leerlingen van de St. Ludgerusschool. Het halen en brengen van de leerlingen willen we op een veilige manier organiseren, dus niet via de Varsseveldseweg. Waarschijnlijk gebruiken we daar een fors deel van ons parkeerterrein achter het gemeentehuis voor. Het mag dus duidelijk zijn dat we een tijdelijk alternatief voor het parkeren nodig hebben. De locatie van de voormalige Rabobank biedt dat alternatief, volgens de eerste schetsen tussen de 116 en 125 tijdelijke parkeerplaatsen.”

Forse plus op parkeren
Na die tijdelijke periode van twee jaar zijn beide wethouders overtuigd dat het parkeren in de omgeving van het gemeentehuis goed opgelost kan worden. Volgens hen kan dat ook op een manier die goed aansluit bij het beeld van de omgeving, bijvoorbeeld bij de uitstraling van de nieuwe Careaz/Antoniushove. “We onderzoeken verschillende opties. Op het terrein van de voormalige Rabobank is wellicht ruimte voor enkele villa’s. De sloop van het voormalige postkantoor en verplaatsing van ons Serviceteam kan een permanente oplossing voor het parkeren opleveren. Sterker nog, we willen er een forse plus bovenop doen. Dus meer parkeerplaatsen dan de norm voorschrijft. Ook de Varsseveldseweg en de Esstraat gaan op de schop. Ook daar kunnen we het parkeren beter organiseren en bijvoorbeeld ook meer met blauwe zones werken.”

Van tijdelijk naar structureel
Wethouders Bonsen en Frank werken vanuit een tijdelijke situatie toe naar een structurele situatie. Een situatie waarin de omgeving rond het gemeentehuis een kwaliteitsimpuls krijgt vanuit het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur. En ook het verkeer en het parkeren een goede plek krijgt. “Een parkeerkelder komt in dat plan wat ons betreft niet voor. Wij zien voldoende mogelijkheden om dit binnen de bestaande mogelijkheden te realiseren.”

In de raadsvergadering van 21 mei neemt de raad een besluit op het voorstel de voormalige Rabobank te slopen en tijdelijk in te richten als parkeerterrein.


Bron: Gemeente Oost Gelre
Foto: PR. Gemeente Oost Gelre