Resultaten enquête maatschappelijke participatie Wmo in Oost Gelre

OOST GELRE – Afgelopen najaar heeft de gemeente Oost Gelre onderzoek gedaan naar of en op welke manier inwoners meedoen in de samenleving. Ook wilden we weten of inwoners weten waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben met meedoen. Hiervoor hebben we 4.000 inwoners een vragenlijst toegestuurd. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

In 2013 hebben alle Achterhoekse gemeente dezelfde enquête uitgevoerd. Wethouder Jos Hoenderboom licht toe: “De enquête uit 2013 was een nulmeting. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de inloopvoorzieningen in elke kern. En we hebben de mantelzorgondersteuning verbeterd. Wij hebben als enige Achterhoekse gemeente de enquête opnieuw laten uitvoeren. Want, meten is weten. Dit geeft ons de kans een goede vergelijking te maken met vier jaar geleden.”

Belangrijkste resultaten
In totaal hebben 1284 inwoners de vragenlijst ingevuld. Hiermee zijn de resultaten van het onderzoek betrouwbaar. De resultaten gaan over meedoen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

· Meedoen
Meer inwoners geven aan dat zij meedoen in de samenleving. Er zijn ook meer inwoners die gebruik maken van de aanwezige ontmoetingsmogelijkheden in onze gemeente. Maar, er blijft een groep inwoners achter. Zij geven aan dat zij onvoldoende meetellen en zich niet welkom voelen. Verder geven ouderen met een beperking vaker aan dat zij zich eenzaam voelen. Hun ervaren gezondheid is minder.

· Vrijwilligerswerk
Op het gebied van vrijwilligerswerk vindt een verschuiving plaats. Inwoners in de leeftijdsgroep 35-45 jaar doen iets minder vrijwilligerswerk. De groep inwoners die 55 jaar of ouder zijn meer vrijwilligerswerk gaan doen.

· Mantelzorg
Meer mensen geven aan mantelzorg te geven. Ze doen dit echter wel minder uren per week. Maar, zij ervaren de belasting niet als minder. De mantelzorgondersteuning heeft extra aandacht gekregen en we hebben het aanbod uitgebreid. Toch zijn er minder mantelzorgers die gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden (bijvoorbeeld via Vit-hulp bij mantelzorg en GGNet).

Meer inwoners in Oost Gelre doen mee
Wethouder Jos Hoenderboom: “Uit de resultaten blijkt dat meer inwoners meedoen in de samenleving. Een mooi resultaat, waar we blij mee zijn. Met al onze inspanningen hebben we de negatieve trends die we landelijk en regionaal zien kunnen bijbuigen. Bijvoorbeeld omdat er nu in elke kern inloopvoorzieningen zijn. De voorzieningen die er zijn in onze gemeente worden bovendien door meer inwoners gebruikt.”

Belangrijke aandachtspunten
Uit het onderzoek komen ook een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren. “Er is nog veel te doen. Zo zijn er inwoners die zich niet welkom voelen in de samenleving. Ook zijn er meer ouderen die zich eenzaam voelen en is de mantelzorgondersteuning onvoldoende bekend bij inwoners. Tot slot doen inwoners in de leeftijd 35 – 54 jaar minder vrijwilligerswerk. Dit zijn belangrijke punten waar we de komende jaren volop mee aan de slag gaan” licht wethouder Hoenderboom toe.

Resultaten beschikbaar
De resultaten van het onderzoek staan op www.oostgelre.nl en www.sameninoostgelre.nl. Veel resultaten zijn beschikbaar op kernniveau. Daarnaast bespreken we de resultaten onder andere met de Wmo-raad, de vrijwillige ouderenadviseurs en de dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen. We gebruiken de resultaten voor het vormgeven van nieuw Wmo-beleid.

Inwoners kunnen meepraten over de resultaten van het onderzoek

Wat is een inloopvoorziening?
In de gemeente Oost Gelre zijn verschillende inloopvoorzieningen. Een inloopvoorziening is een ontmoetingsplek waar iedereen binnen kan lopen. In een gezellige ruimte kunt u elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken. Vaak kunt u meedoen aan activiteiten. Er zijn heel veel mogelijkheden, ook voor eigen ideeën. Daarnaast kunt u vaak gebruik maken van ondersteunende diensten, zoals een maaltijdvoorziening. Voor een overzicht van inloopvoorzieningen kunt u terecht op: www.sameninoostgelre.nl

Graag praten we met een aantal inwoners verder over de resultaten van het onderzoek. Inwoners kunnen zich per mail aanmelden met naam, adres en telefoonnummer bij Carry de Vries: c.devries@oostgelre.nl.