Foto: |

Spijt voor timing rond toekenning financiële waardering medewerkers Oost Gelre

Deel dit bericht

OOST GELRE – Het college van B&W van Oost Gelre betuigt spijt voor de timing waarmee ze het besluit tot toekenning van een financiële waardering voor de medewerkers bekend maakte. De bekendmaking leidde tot forse kritiek vanuit de samenleving. Kritiek die het college zich volgens wethouder Karel Bonsen aantrekt: “We staan nog steeds achter het besluit van die waardering. Maar we hebben onvoldoende stil gestaan bij het effect van deze mededeling op dit moment en daarvoor betuigen we oprecht spijt.”

Volgens wethouder Bonsen is met de bekendmaking van het besluit onbedoeld een verkeerd signaal afgegeven aan de samenleving: “De impact van het coronavirus is groot, er is nog weinig zicht op perspectief. Dat geldt ook voor het financiële perspectief van veel inwoners en bedrijven. Natuurlijk realiseren we ons dat de aandacht nu vooral uit gaat naar de zorg voor de aanhoudende besmettingen, de steunpakketten voor noodlijdende bedrijven en het bieden van perspectief voor inwoners die door de aanhoudende crisis in de financiële problemen komen. Daar werken we elke dag hard aan, met elkaar. Dat is het signaal dat we steeds afgegeven. We betreuren daarom dat we nu onbedoeld een signaal hebben afgegeven dat we onze eigen belangen als gemeentelijke organisatie voorop hebben gesteld.”

Waardering medewerkers
Volgens de wethouder stond en staat het college nog steeds achter de argumenten voor de financiële waardering voor de medewerkers. “Het virus raakt iedereen hard en zet onze vertrouwde, dagelijkse bezigheden helemaal op z’n kop. Dat geldt ook voor onze medewerkers. We deden en doen nog steeds een groot beroep op hun improvisatievermogen en individuele flexibiliteit. In een situatie waarin naast de reguliere dienstverlening ook een extra inspanning wordt gevraagd om aandacht te hebben voor de maatschappelijke en economische effecten van de coronamaatregelen voor onze inwoners en bedrijven.”

Excuus op z’n plaats
Wethouder Bonsen respecteert dat iedereen een mening heeft over het besluit een financiële waardering aan de medewerkers toe te kennen. “Dat is een discussie waar we zeker niet voor weglopen, we zijn op elk moment bereid het besluit uit te leggen. Maar de kritiek over de timing is terecht en daarvoor is een excuus op zijn plaats. Ook richting de gemeenteraad en onze medewerkers. Zij voelen zich er op aangesproken en wij hebben hen daarmee in verlegenheid gebracht.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken we als bestuur en ambtelijke organisatie vanuit grote betrokkenheid met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen in de bestrijding van het virus en het zo goed mogelijk opvangen van de economische en maatschappelijke effecten ervan. En daar zullen wij ons ook de komende periode voor inzetten.”