Home » Gemeente » Oost Gelre stelt steunpakket voor ondernemers en verenigingen vast

Oost Gelre stelt steunpakket voor ondernemers en verenigingen vast

359

OOST GELRE – Het college van B&W voert een aantal steunmaatregelen door voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. Meest in het oog springend zijn volgens wethouder Karel Bonsen de kwijtschelding van de OZB voor met name horecabedrijven. Daarnaast de oprichting van een steunfonds voor maatschappelijke organisaties en verenigingen en de toekenning van € 500,- voor alle verenigingen om in te zetten voor hun vrijwilligers. “De aanhoudende crisis maakt de impact alleen maar groter en we moeten elkaar door deze periode heen helpen.”

Burgemeester Annette Bronsvoort en wethouder Marieke Frank hebben maandagmiddag op de Markt gesproken met een vertegenwoordiging van de horeca in Oost Gelre. Dit naar aanleiding van de noodkreet van de horeca over de aanhoudende sluiting en de financiële gevolgen daarvan. Volgens wethouder Bonsen onderschrijft het college de noodkreet. “De coronamaatregelen treffen onze horeca hard en op dit moment ontbreekt een perspectief naar de toekomst. Mede op hun verzoek hebben we gekeken naar de mogelijkheid van kwijtschelding van de OZB. Daar zitten juridische haken en ogen aan. Maar we hebben toch besloten om voor bedrijven die vanwege de coronamaatregelen van overheidswege minimaal 4 maanden zijn gesloten en geen of minimale inkomsten hebben kunnen genereren, het gebruikersdeel van de OZB kwijt te schelden.”

Uitstel betaling belastingen
Alle ondernemers in Oost Gelre kunnen een beroep doen op uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor een periode van 3 jaar. De toeristenbelasting over 2020 wordt pas in 2021 opgelegd. En ondernemers die bijvoorbeeld een terras exploiteren hoeven dit jaar geen precariobelasting te betalen. Daarnaast is ook de huur van de gemeentelijke buitensportaccommodaties kwijtgescholden.
Wethouder Bonsen hierover: “Als gemeente zijn wij beperkt in onze mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Maar waar we kunnen willen we een handreiking doen en vooral laten zien dat we samen door deze moeilijke periode moeten komen.”

500 x 500
Oost Gelre is trots op de vele vrijwilligers die zich op veel fronten inzetten voor de samenleving. “Alleen al in onze gemeente heb je het over zo’n 500 verenigingen en maatschappelijke organisaties die het hele jaar door een beroep doen op vrijwilligers. Dat is nu een stuk lastiger door de beperkte mogelijkheden voor activiteiten. Het betrokken houden van vrijwilligers is een grote uitdaging. Wij willen alle verenigingen hierin ondersteunen met € 500,- die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan hun vrijwilligers.”

Steunfonds
Door de beperkte mogelijkheden om activiteiten te ontplooien kunnen verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in financiële problemen komen. Wethouder Bonsen onderkent de grote waarde van deze verenigingen en organisaties voor Oost Gelre. “Zij vormen het fundament onder de leefbaarheid. Met de aanhoudende coronacrisis neemt ook het risico toe dat ze in problemen komen. Daarom willen we een steunfonds oprichten met in ieder geval een startbedrag van € 300.000,-. We zullen dit aan de gemeenteraad voorleggen.”

Betere tijden
Sinds het begin van de coronacrisis staat het college in nauw contact met ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. “We zijn ons, mede door die contacten, zeer bewust van de impact van de coronacrisis. Maar uit die contacten proeven we ook de veerkracht en creativiteit om toekomstgericht te denken en de draad weer op te pakken zodra zich betere tijden aandienen. Tot dat moment moeten we elkaar helpen om door deze periode heen te kome

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen