Home » Gemeente » Verkeerssituatie wijzigt door komst nieuwe sporthal Groenlo

Verkeerssituatie wijzigt door komst nieuwe sporthal Groenlo

432

GROENLO / OOST GELRE – De plannen voor de nieuwe sporthal bij het Marianum in Groenlo zijn in een ver gevorderd stadium. In het 2e kwartaal 2022 start de bouw. Naast de nieuwe sporthal moeten we ook de omgeving aanpakken. Zo komt er o.a. een nieuw kruispunt grenzend aan de nieuwe ontsluitingsweg. En we zorgen voor meer groen in de omgeving.

Nieuwe kruising Barkenkamp – Buitenschans
Het uitgangspunt bij het nieuwe verkeersontwerp is een verkeersveilige ontsluiting, met zo min mogelijk overlast voor direct-omwonenden. Er komt daarom een geheel nieuw kruispunt Barkenkamp – Buitenschans, met 4 aantakkingen. De ontsluiting/toegang tot de nieuwe sporthal en het Marianum vindt plaats vanaf de Barkenkamp. Recht tegenover die nieuwe ontsluitingsweg komt een nieuwe aansluiting van de Buitenschans op de Barkenkamp (zie tekening).

De bestaande aansluiting van de Buitenschans op de Barkenkamp wordt opgeheven. Daarmee wordt voorkomen dat op de Barkenkamp binnen ca. 80 meter twee kruisingen liggen.

Meer groen in de omgeving
Voor de ontwikkeling van de nieuwe sporthal is het nodig dat er op een aantal plekken bomen worden gekapt. Het nieuwe groenplan voorziet echter in het aanplanten van nieuwe bomen, en wel zo dat de omgeving groener wordt.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen