Verkoop voormalige school Frans ten Boschstraat Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Deze zomer besloot het college van B&W om de voormalige Hamalandschool aan de Frans ten Boschstraat 5 in Lichtenvoorde te verkopen. Na een openbare inschrijving en een zorgvuldige beoordeling is het pand inmiddels gegund. Wethouder Marieke Frank: “Het plan van de nieuwe eigenaren bestaat uit het bewoonbaar maken van de voormalige school. Het pand krijgt deels ook een kantoorfunctie.”

Bij de openbare inschrijving zijn 11 plannen ingediend, aldus de wethouder. “Het was mooi om te zien hoe de indieners zich betrokken voelen bij het pand en met creatieve bestemmingen kwamen. Maar we moesten natuurlijk wel beoordelen op basis van de criteria die we vooraf hadden gesteld, zoals het behoud van het uiterlijk van de voormalige school. Er is ook gekeken naar duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde en de haalbaarheid van de bestemming. Daardoor viel een aantal plannen al direct af. Uiteindelijk heeft het college van B&W op basis van deze punten een keuze gemaakt.”

Onafhankelijk advies
Omdat twee plannen ongeveer even hoog scoorden, zijn deze plannen voorgelegd aan een onafhankelijke instantie: het Gelders Genootschap. Op basis van het advies van de deskundige heeft het college een voorkeur uitgesproken voor een plan. Dit plan is van een initiatiefnemer die bij de gemeente Oost Gelre werkt. Wethouder Frank benadrukt dat de procedure zo transparant en zorgvuldig mogelijk is doorlopen: “Om mogelijke bevoordeling of schijn van bevoordeling te voorkomen, hebben wij beide plannen vervolgens ook nog laten toetsen door een externe deskundige van Het Oversticht uit Zwolle. Het advies van beide deskundigen bevestigt onze argumenten om voor dit plan te kiezen.”

Gemeentelijk monument

In de koopovereenkomst wordt opgenomen dat de voormalige school uit 1955 wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Dit onder andere vanwege de structuur van het pand, de karakteristieke kap met rode dakpannen en de markante entree. Wethouder Frank hierover: “We hebben in het voortraject al gemerkt dat het pand een bijzondere plaats inneemt in Lichtenvoorde. Door deze aanwijzing houden wij invloed op het zorgvuldig omgaan met deze cultuurhistorische waarden.”

Vervolgtraject
De verschillende inschrijvers zijn reeds geïnformeerd over de uitkomst van de inschrijving. Het pand wordt aan de nieuwe eigenaren overgedragen zodra het bestemmingsplan is gewijzigd naar de combinatie van woning/kantoor.