Voorstel opheffen werkvoorziening Hameland


OOST GELRE – Het college van B&W heeft ingestemd met het een voorstel voor het opheffen van sociaal werkvoorzieningsschap Hameland. De belangrijkste reden hiervoor is dat de vijf Hameland-gemeenten (Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Haaksbergen) de nieuwe Participatiewet niet samen gaan uitvoeren. Op 14 juli neemt de gemeenteraad een besluit.
Het voorstel dat er nu ligt houdt in dat de Hameland per 1 januari 2017 wordt opgeheven. De taken die Hameland nu uitvoert, moeten dan ergens anders zijn ondergebracht.

Wat doet Hameland?
Bij Hameland werken mensen die tot 1 januari 2015 onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vielen. Dit zijn mensen die een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Door deze beperking kunnen zij niet zelfstandig in een gewoon bedrijf werken.

Hameland bestaat uit drie onderdelen:
het ontwikkelbedrijf: vanuit hier worden mensen met een Wsw-indicatie geplaatst bij bedrijven en instellingen waar ze (begeleid) kunnen werken het werkbedrijf: hier werken mensen met een Wsw-indicatie ‘beschut binnen’, zodat ze een zinvolle tijdsbesteding hebben het concern: mensen die bij het concern Hameland werken, bijvoorbeeld als werkbegeleider of werkcoach

Wat houdt het voorstel in?
Per 1 januari 2016 moet het ontwikkelbedrijf zijn overgedragen aan gemeenten. Dat houdt voor Oost Gelre hoogstwaarschijnlijk in dat de taken die het ontwikkelbedrijf uitvoert, bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) worden ondergebracht.

Per 1 januari 2017 is het werkbedrijf ergens anders ondergebracht. Het is nog niet duidelijk op welke manier dit wordt georganiseerd. Wel is duidelijk dat de medewerkers met een Wsw-indicatie en een vast dienstverband niet zonder werk of loon komen te zitten.

Per 1 januari 2016 wordt het concern opgeheven. Een deel van de mensen die bij het concern werkt kan aan de slag bij de SDOA voor de taken die zij overneemt van de Hameland.
De kosten voor de gemeente Oost Gelre voor het opheffen van Hameland bedragen € 2.444.673.

Medewerkers uit Oost Gelre
Er werken bijna 400 mensen uit Oost Gelre bij Hameland. Hiervan werken ongeveer 150 mensen ‘beschut binnen’. Het opheffen van Hameland moet zorgvuldig gebeuren. Daarom wordt vanuit Hameland met iedere Wsw-medewerker in het najaar een gesprek gepland om te praten over de toekomst.

Raadsvergadering en commissievergadering
Het voorstel wordt op 30 juni in de raadscommissie behandeld. De vergadering begint om half 8 in het stadhuis in Groenlo.