Home » Gemeente » Woonvisie 2023-2027 Oost Gelre goedgekeurd: meer woningen en duurzaamheid in de planning!

Woonvisie 2023-2027 Oost Gelre goedgekeurd: meer woningen en duurzaamheid in de planning!

1519

OOST GELRE – De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 4 juli de Woonvisie 2023-2027 officieel goedgekeurd. Deze woonvisie is het resultaat van een samenwerking tussen Oost Gelre en andere gemeenten in de regio, gebaseerd op de landelijke woondeal van de regering. Het document schetst de aanpak van lokale woningmarktuitdagingen in Oost Gelre.

Het tekort aan woningen staat centraal in de woonvisie. Starters die graag in de regio willen blijven, ouderen die ruimte willen maken voor jonge gezinnen, mensen van buiten de regio die hier willen werken, spoedzoekers en statushouders, allen hebben te maken met een tekort aan geschikte woningen. Het is duidelijk dat er gezamenlijke inspanningen nodig zijn om dit aan te pakken.

Het doel is om tot 2030 maar liefst 1.265 nieuwe woningen te realiseren. Deze ambitie kan niet alleen worden verwezenlijkt vanuit het gemeentehuis. Samenwerking met partners zoals de overheid, provincie, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven is essentieel. “Onze boodschap aan hen is duidelijk: zorg voor voldoende betaalbare koop- en huurwoningen en bouw met het oog op de toekomst,” benadrukte wethouder Wonen Bart Porskamp.

Er is al enige groei zichtbaar in de woningvoorraad. Tussen 2018 en 2021 zijn ongeveer 200 woningen toegevoegd, waarvan alleen al in 2022 maar liefst 177. Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met mei 2023 zijn er 163 bouwvergunningen verleend, waarvan het merendeel naar verwachting in 2023 zal worden opgeleverd.

In Lichtenvoorde en Groenlo zijn er vijf woningbouwplannen in de maak. Binnenkort zullen drie ontwerpbestemmingsplannen ter inzage worden gelegd, te beginnen met de Regenboogschool, Richterspoort en Brouwhuizen fase 2 in juli. De andere twee plannen, Pastoor van Arsschool en Flierbos (Flierbeek fase 3) in Lichtenvoorde, volgen op een later tijdstip. Deze plannen hebben betrekking op de realisatie van ongeveer 200 woningen.

Ook de kleine dorpen in Oost Gelre zullen niet worden vergeten. Er wordt momenteel een nieuwe ruimtelijke verkenning uitgevoerd om voldoende nieuwe woningen te kunnen bouwen in elk klein dorp. Woningcorporaties en dorpsbelangenverenigingen zullen nauw betrokken worden bij het uitwerken van concrete plannen. In totaal worden er naar verwachting ongeveer 250 woningen gerealiseerd tot 2030.

Het gevarieerde woningaanbod is een belangrijk aspect van de woonvisie. Er zal worden gebouwd voor starters, doorstromers en ouderen, met verschillende soorten woningen zoals kleine huizen, sociale huurwoningen, appartementen, duplexwoningen, rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Het aanbod omvat zowel huur- als koopwoningen, waarvan de meeste betaalbaar zijn (minder dan €250.000), en enkele woningen in de vrije sector.

Duurzaamheid, natuur en klimaat spelen een belangrijke rol in de woonvisie. De gemeente wil bouwers aanmoedigen om energiezuinig te bouwen en rekening te houden met natuur en klimaat. Dit is essentieel om een gezonde en prettige leefomgeving te creëren voor de inwoners van Oost Gelre, nu en in de toekomst.

De volledige Woonvisie 2023-2027 voor Oost Gelre is beschikbaar op de website www.oostgelre.nl/Woonvisie