Beschoeiing Grolse gracht slecht


GROENLO – De beschoeiing van de Grolse stadsgracht baart Grollenaren zorgen. Volgens een lokale krant levert het zelfs gevaarlijke situatie op. Hieronder foto’s van de beschoeiing ter hoogte van het Jodenkerkhof en Wilhelminabank.