Home » Groenlo » Informatie megabiovergister in keurslijf gegoten

Informatie megabiovergister in keurslijf gegoten

679

RMS en Van Westreenen zwijgen in alle toonaarden

GROENLO –  Een MER-rapport was niet nodig. De overheidsdiensten Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) leggen de Groenloërs uit over hoe zij de vergunningaanvraag nazien. De bomvolle zaal in De Mattelier was er maandagavond 26 maart niet gerust op. Omdat deze mestfabriek de grootste wordt in Europa praten medewerkers over ‘redelijk’ en aannames die met theorieën onderbouwd zijn. En als het over geurhinder gaat gaat het over een ‘subjectieve beleving’. ‘Daar heeft iedereen een andere voorstelling van’.

De georganiseerde avond is geen inspraakavond, maar is een uitleg over het ontwerp voor een vergunning om de megagrote biogascentrale te mogen bouwen op De Laarberg in Groenlo. Initiatiefnemers het Duitse bedrijf RMS en Van Westreenen willen daar een fabriek neerzetten waar jaarlijks 450.000 ton vloeibare mest en 150.000 ton vaste mest (bermmaaisel en biomassa als maïs) worden verwerkt tot biogas en mestkorrels. Boeren kunnen er hun mestoverschotten kwijt. Zij zitten ook in de zaal en de nood is dermate hoog dat ze bijna niet meer langer wachten opdat de schop in de grond gaat. Zij zijn voor de mestfabriek. Een biogasinstallatie op eigen grond is te duur of kan om redenen van het landschap niet gebouwd worden.

Als de mega-bioraffinagefabriek er komt zullen 123 vrachtwagens per etmaal aan- en afrijden. Er wordt niet getoetst op de verkeersveiligheid op de wegen in de directe omgeving. Dat hoort niet bij het pakket om de vergunning compleet te maken, zo leggen de omgevingsdiensten uit. Als het gaat over toxiciteit en het brand of de explosiegevaar dan is het antwoord dat ‘die heel weinig een risico vormen. “We kijken in Nederland naar de risico’s en om die zo goed mogelijk te beperken wordt daar ruimschoots aan voldaan.”

De avond bij De Mattelier had er een moeten worden waarin begrip en vertrouwen werd gekweekt voor de bouw van een megagrote bioraffinagefabriek. Daar het Duitse mestbedrijf RMS en diens vertegenwoordiger in Nederland Van Westereenen schitterden in het zwijgen, hebben de inwoners van Groenlo nog minder vertrouwen gekregen in het project dat al vanaf 2013 loopt. Er is in die periode weinig informatie naar buiten gekomen. Dit om in Groenlo niet onnodig zorgen te kweken, maar dat heeft het zwijgen nu juist wel gebracht. Er zijn geen mogelijkheden geweest voor inspraak.

“In de voorstelling toen het bestemmingsplan door de gemeenteraad werd goedgekeurd zag alles er veel en veel kleiner uit. Met een tractor ervoor, het zag er leuker uit. Daarna bleef het twee jaar stil. Van Westreenen heeft de omvang bewust stil gehouden. Een filmpje op internet dat ik gezien heb toont dat aan. In deze voorstelling voel ik me bekocht”, reageert Wilma van der Donk.

Rob Bongers, een scheikundige zit ook in de zaal. In het verleden verkocht hij meet- en analyseapparatuur en vraagt waarom er in de vergunning de snuffelpaal niet is opgenomen. Die meet de hoeveelheid H2S (zwavelzuurgas dat wij ruiken bij ‘rottingsproces’) en als deze boven een bepaald niveau komt is er sprake van stankhinder en een gevaar voor de luchtkwaliteit.

De ODA en de ODRN adviseren zienswijzen in te dienen en de rechtbank zal vervolgens de rechtmatigheid toetsen. Het ontwerpplan ligt ter inzage bij de gemeente Oost Gelre, Berkelland en de provincie Gelderland.

Naar milieucategorie 5
Vorige week heeft gemeente Oost Gelre de provincie Gelderland positief geadviseerd omtrent de het bestemmingsplan. Op de plaats waar RMS een bioraffinagefabriek met korrelfabriek wil bouwen had een deel het zware milieuniveau 5,1 (Pernis-achtige fabrieken) en een deel het lichtere waar een max van niveau 4,2 was toegestaan. Dat laatste is in overleg met Oost Gelre door de provincie opgeschaald naar 5,1.

[su_box title=”Reageren op het ontwerpbesluit” style=”noise” box_color=”#4d7787″ title_color=”#000000″ radius=”2″]Het ontwerpsplan ligt ter inzage bij de gemeente Oost Gelre, Berkelland en de provincie Gelderland. Vanaf de publicatiedatum kunnen er zienswijzen worden ingediend op het definitieve besluit.

De zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl onder vermelding van het OLO-nummer 2873609.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de ODRN, telefoonnummer 024 7517700. [/su_box]