Johan en Margriet Teselink onderscheiden


Bericht is aangepast

GROENLO – Johan Teselink en zijn vrouw Margriet Teselink-Roerdink, beide wonend in Groenlo, zijn vrijdagmiddag 3 maart in huiselijke-kring onderscheiden door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.V.V). Johan omdat hij 50 jaar lid is van Kleur en zang en van de N.B.V.V. Margriet is 25 jaar lid van Kleur en zang en N.B.V.V..

Johan, lid vanaf 2 mei 1967, hielp altijd met het opbouwen van de stellingen voor de tentoonstelling. Tevens behoorde het aanbrengen van nummers ook tot zijn taak. Daarnaast is hij ook ringcommissaris en bekleedde hij bij Kleur en Zang vanaf 1982 de functie van tweede secretaris.

Margriet is lid vanaf 1 januari 1992. Zij zorgde samen met mevrouw Halink voor de verloting tijdens de tentoonstelling van Kleur en Zang.
Ze hebben een gezamenlijke hobby met het kweken van postuur kanaries. Daar hebben ze vele prijzen mee gewonnen tijdens de Nederlandse Kampioenschappen, maar ook tijdens de onderlinge wedstrijden.

Beide kregen een onderscheiding en Johan is tevens benoemd tot erelid van de vogelvereniging ‘Kleur en Zang’.