Koninklijke onderscheiding voor Ruud le Clercq

GROENLO – Burgemeester Annette Bronsvoort reikte dinsdag 5 september een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Ruud le Clercq. Dit gebeurde tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Avondakademie op het Marianum in Groenlo.

Voor zijn totale vrijwillige activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van onderwijs en cultuur werd Ruud gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1960 -1964 Vrijwilliger bij de Koninklijke Landmacht, Technische Dienst Kamp Holterhoek.

Hij heeft tijdens zijn dienstjaren vrijwillig Eerste Hulp aan het Front vervuld en is daarin ook instructeur geweest (militaire EHBO). Daarnaast was hij boekbeheerder/bibliothecaris en vrijwillig exercitie sergeant.

 

1981 – 1982 Vrijwilliger bij St. Willibrordusschool Groenlo

In die tijd heeft hij twee groepen 4 begeleid die de Heilige Communie gingen doen.

 
1986 – heden Penningmeester Stichting Avondakademie Marianum te Groenlo

Hij is vanaf 1986 penningmeester.van de Stichting Avondakademie, opgericht in samenwerking met SG Marianum te Groenlo. Deze stichting heeft als doel ouders van de schoolgaande kinderen middels driejarige cursussen wegwijs te maken in schoolvakken met politieke, culturele en maatschappelijke onderwerpen. Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de leerstof die kinderen krijgen. Daarnaast is hij intensief betrokken geweest bij de samenstelling van het cursusaanbod en actueel houden van de stof. Via de Stichting Avondakademie kon bij positief saldo ook aan goede doelen worden gedoneerd. Het zwaartepunt van het vrijwilligerswerk van de heer Le Clercq ligt bij zijn inzet voor de avondakademie Marianum Groenlo.